Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

NGO: Jak to jest z tymi konkursami? (cz. II)
14-11-2017

NGO: Jak to jest z tymi konkursami? (cz. II)

Data wydarzenia: 14-11-2017

STANISŁAW KUCZYŃSKI: Podział środków na zadania zlecane organizacjom pozarządowym jest bardzo trudnym i niewdzięcznym zajęciem. Część Stowarzyszeń po prostu odchodzi z „kwitkiem”, część otrzymuje mniej środków niż oczekiwało. Dlaczego tak się dzieje? Czasem powodem jest dość banalne niedopełnienie formalności.

Komisje oceniają wnioski Stowarzyszeń kierując się konkretnymi przesłankami. Są one zawarte w rocznym Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Treść tego dokumentu jest uchwalana przez Radę Powiatu. 
Zdarza się, że jakieś planowane działanie (złożona oferta) zyskuje uznanie wielu członków komisji. Muszą oni jednak odmówić rekomendacji temu wnioskowi, ponieważ ma on określone wady.
Pierwszym rodzajem wadliwych wniosków są te, które zawierają błędy formalne. A to brakuje podpisów wszystkich upoważnionych do reprezentowania organizacji, a to jakiegoś załącznika. Ich usunięcie jest zazwyczaj bardzo proste, chyba że oferta wpłynęła po wyznaczonym terminie. Wówczas nie ma wyjścia i ofertę się odrzuca, ponieważ wszyscy muszą mieć równe szanse.
 
Kryteria formalne wymienione są w Karcie Oceny Formalnej (wzór poniżej), która jest załącznikiem  do rocznego programu współpracy na rok 2018 (każdego roku są zazwyczaj lekko modyfikowane; można je znaleźć w „programie”, który jest zawarty w uchwale rady powiatu). Jest ich osiem:
W tej kategorii błędów (czyli formalnych) zdarza się też, że Stowarzyszenie wcale nie jest powołane do tego, co chce zrobić w ramach złożonej oferty. Czyli w swoim Statucie nie ma zapisanego takiego zadania.
PRZYKŁAD: Jeden z Klubów Sportowych złożył ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i organizacji wolontariatu. Komisja była pod wrażeniem, zwłaszcza że za oferentem przemawiało bogate doświadczenie w realizacji innych zadań publicznych i duża wielkość własnych środków, Które klub chciał zaangażować. Dodatkowo, w przedsięwzięciu miało wziąć udział aż około dwustu osób z terenu całego powiatu drawskiego. Tego nam trzeba!
Co się stało, że jednak Klub dotacji nie otrzymał? Otóż Komisja Konkursowa rozpatrując ofertę Klubu pod względem formalnym stwierdziła, że nie spełniła ona podstawowego wymogu - według Statutu Klub nie prowadzi bowiem działalności w dziedzinach objętych konkursem, czyli właśnie z zakresu promocji i organizacji wolontariatu. Organizacja pozarządowa może występować o dotację tylko na te zadania, które są zapisane w jej Statucie.
To tyle o błędach formalnych. O błędach merytorycznych napiszę w kolejnej części felietonu.

c.d.n.

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona