Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Pedagodzy w Klubie
15-11-2017

Pedagodzy w Klubie

Data wydarzenia: 15-11-2017

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim 9 listopada 2017 r. odbyło się spotkanie pedagogów ze szkół i przedszkoli powiatu drawskiego w ramach Klubu Pedagoga.

Na spotkaniu omówiono między innymi nowe rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej obowiązujące od września br. Poruszano wiele problemów wychowawczych, edukacyjno-terapeutycznych, omówiono metody pracy, możliwości dostosowania wymagań edukacyjnych wobec uczniów, tworzenia warunków sprzyjających zaspokajaniu potrzeb głównych na danym etapie rozwoju, stosowania się do tych potrzeb oraz dostosowywania form pomocy do specyfiki trudności w uczeniu się lub trudności społeczno-emocjonalnych doświadczanych przez uczniów. Szczególną uwagę poświęcono pracy edukacyjnej, wychowawczej i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów ze specyficznymi i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Uczestnicy spotkania bardzo aktywnie zaangażowali się we wzajemną wymianę pomysłów związanych z rozwiązywaniem problemów uczniów. Wymieniono się także uwagami i spostrzeżeniami służącymi lepszej współpracy placówek z Poradnią.
Zaplanowano również kolejne spotkania oraz określono ich tematykę i zakres współpracy służący osiąganiu lepszych efektów edukacyjno – terapeutyczno-wychowawczych. m. in. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014r. 
w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. Poruszano wiele problemów  wychowawczych, edukacyjno-terapeutycznych, metod pracy, możliwości dostosowania wymagań edukacyjnych wobec uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Szczególną uwagę poświęcono pracy edukacyjnej i wychowawczej z uczniami w szkole i przedszkolu. Uczestnicy spotkania bardzo aktywnie zaangażowali się we wzajemną wymianę pomysłów związanych 
z rozwiązywaniem problemów uczniów. Wymieniono się także uwagami, spostrzeżeniami służącymi lepszej współpracy placówek  z poradnią.

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona