Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zima nam niestraszna
22-11-2017

Zima nam niestraszna

Data wydarzenia: 22-11-2017

W dniu dzisiejszym (22.11.2017 r.) odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego. Istotnym punktem posiedzenia było omówienie planu zimowego utrzymania dróg powiatowych na przełomie 2017/2018 roku. Uwagę poświęcono też inwestycjom w Złocieńcu.

Zarząd przyjął szereg projektów uchwał Rady Powiatu Drawskiego, w tym w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnych zadań wraz z Gminą Złocieniec - budowy chodnika przy ul. Brzozowej oraz przebudowy drogi powiatowej nr 1998Z Bobrowo-Wąsosz.
Ponadto analizowano Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Drawskiego na lata 2017-2022. Przyjęto również projekty uchwał Rady Powiatu w tym m.in. w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych w 2017 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z T-Mobile Polska S.A. oraz projekt uchwały RP zmieniający uchwałę w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Mielenku Drawskim.
Ponadto Zarząd podjął uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pom. do realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji na jednego ucznia w niepublicznych placówkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017.
Zarząd zatwierdził również istotne dla Powiatu projekty uchwał Rady w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017 oraz w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2017-2035.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona