Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

 Z A W I A D O M I E N I E o  XXXIX sesji Rady Powiatu Drawskiego
24-11-2017

Z A W I A D O M I E N I E o XXXIX sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 24-11-2017

Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 01 grudnia 2017 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3.

Porządek obrad:
1.         Otwarcie sesji.
2.         Ustalenie porządku obrad.
3.         Przyjęcie protokołów :
a)       z XXXVII sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 20.10. 2017 r.
b)       z XXXVIII uroczystej wspólnej sesji Rady Powiatu Drawskiego i Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 11.11.2017 r.
4.         Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami – druk nr 2265.
5.         Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6.         Trybuna obywatelska.
7.         Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w okresie między sesjami.
8.     Informacja o stanie środowiska na obszarze województwa zachodniopomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Powiatu Drawskiego. 
9.         Plan zimowego utrzymania dróg w administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pom. – druk nr  2252.
10.         Podjęcie uchwał w sprawie:
a) nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego”  –  druk nr 2219;
b) nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego”  –  druk nr 2220;
c) nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego”  –  druk nr 2221;
d) nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego”  –  druk nr 2222;
e) wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym  –  druk nr 2195;
f) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2017 roku –  druk nr 2248;
g) przystąpienia do realizacji wspólnego zadania wraz z Gminą Złocieniec dotyczącego zadania pod nazwą „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2047Z ul. Brzozowa w Złocieńcu” –  druk nr 2249;
h) przystąpienia do realizacji wspólnego zadania wraz z Gminą Złocieniec dotyczącego zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1998Z Bobrowo – Wąsosz w km 0 + 000 - 0 + 670”– druk nr 2250;
i) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z T-Mobile Polska S.A –  druk nr 2254;
j) przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Drawskiego na lata 2017 - 2022 –  druk nr 2258;
k) utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej – druk nr 2244;
l) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Mielenku Drawskim – druk nr 2245;
m) w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej Specjalnej w Czaplinku –  druk nr 2259;
n)  zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017 - druk nr 2256
o)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2017 2035 – druk nr 2257
11.         Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
12.         Komunikaty i sprawy różne
13.         Zakończenie sesji
 
 
Przewodniczący Rady
Stanisław Mikołajczyk
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona