Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Płatne staże i praktyki z Kontraktu
24-11-2017

Płatne staże i praktyki z Kontraktu

Data wydarzenia: 24-11-2017

Od 20 listopada br. pierwsza grupa uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pom. rozpoczęła staże i praktyki w Szczecinie, w jednym z autoryzowanych serwisów samochodowych Grupy POLMOTOR. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie zdobędą praktyczne umiejętności i doświadczenie, które staną się ich atutem na rynku pracy.

 
Powiat Drawski w ramach projektu „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego” podpisał umowy z autoryzowanym serwisem samochodowym w Szczecinie Grupy Polmotor, na podstawie których ZSP w Drawsku Pom..skierował  uczniów z Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej o specjalności samochodowej na czterotygodniowe płatne staże i praktyki.
W ramach 150 godzin praktyk i staży uczniowie otrzymają:
  • stypendium szkoleniowe,
  • szkolenie BHP,
  • badania lekarskie,
  • odzież roboczą,
  • zwrot kosztów : dojazdów, noclegów i wyżywienia.
 
Szkoła nawiązała ścisłą współpracę z przedstawicielem Grupy Polmotor w zakresie szkoleń uczniów. Uczniowie spotkają się z najnowszymi technologiami stosowanymi w pojazdach samochodowych marki KIA, NISSAN, RENAULT, SUBARU. Poznają procedury napraw, serwisowania pojazdów w systemie obsługi klienta serwisowego.  
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej Powiatu Drawskiego do kontaktu w sprawie udziału w projekcie.
 
Biuro projektu:
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
Pl. E. Orzeszkowej 3, Drawsko Pomorskie
 
Kontakt do Koordynatorów Merytorycznych w ZSP w Drawsku Pom..
Iwona Kucharska i Małgorzata Jasyk
 
 
Projekt „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego” realizowany przez Powiat Drawski, dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020, Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.
 
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona