Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Prawko za darmo!
05-12-2017

Prawko za darmo!

Data wydarzenia: 05-12-2017

Darmowe kursy prawa jazdy dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim w ramach Kontraktu Samorządowego

10-cio osobowa grupa młodzieży ZSP w Drawsku Pomorskim przystąpiła do kursu PRAWO JAZDY kategorii B z pełnym zaangażowaniem. Efekty możemy już zaobserwować – 4 uczniów uzyskało pozytywny wynik egzaminu teoretycznego i praktycznego, w ramach projektu realizowanego przez Powiat Drawski „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”.
Gratulujemy!
Kolejnym etapem udziału w projekcie ww. uczniów są staże/ praktyki zawodowe i doradztwo edukacyjno – zawodowe oraz zawodowe
Jednym z działań w projekcie jest organizacja i przeprowadzenie kursów PRAWO JAZDY KAT. B dla 60 uczniów technikum i szkół zawodowych powiatu drawskiego (Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski i Złocieniec).
ZSP w Drawsku Pomorskim do grudnia 2020 ramach projektu zaplanowano udział 30 uczestników z dobrymi wynikami w nauce i wyróżniającą się frekwencją, którzy będą uczęszczać na kurs prawa jazdy kategorii B.
Biuro projektu:
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
Pl. E. Orzeszkowej 3, Drawsko Pomorskie
 
Kontakt do Koordynatorów Merytorycznych w ZSP w Drawsku Pom.
Iwona Kucharska i Małgorzata Jasyk
 
Zaplanowane działania w projekcie Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”:
  1. Bezpłatne kursy i szkolenia dla uczniów: PRAWO JAZDY kat B, Technik Cyfrowych Procesów Graficznych, Mechanika Ogólna, barman-barista, Programowanie C++, Public Relations, kurs kulinarny „Dookoła świata”, kurs na kandydatów na pilotów wycieczek krajowych i zagranicznych, obsługa programu Gastrochef, projektowanie konstrukcji meblowych AUTOCAD wraz z renowacją i konserwacją mebli, kurs języka obcego, AUTO CAD na płaszczyźnie 2D, kurs kelnerski, kurs EVENT Manager, TIK w gastronomii, obsługa kas fiskalnych oraz terminali kart płatniczych, komputerowa obsługa sprzedaży i magazynu, operator wózka jezdniowego, operator – programista CNC, spawanie metoda MAG i TIG, operator koparki, uprawnienia SEP do 1kV, Programowanie JAVA, ECDL
  2. Staże/ praktyki zawodowe  - płatne, w tym zwrot kosztów dojazdów
  3. Doradztwo edukacyjno – zawodowe oraz zawodowe
  4. Stypendia
  5. Dokształcanie nauczycieli przedmiotów zawodowych – studia podyplomowe, szkolenia
  6. Przygotowania na studia - zajęcia na uczelniach wyższych
  7. Nawiązanie szerszej współpracy szkół z pracodawcami oraz szkołami wyższymi,
  8. Udział w targach tematycznych
 
W projekcie do końca 2020 roku weźmie udział 400 uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Drawskiego oraz 23 nauczycieli praktycznej nauki zawodu.
 
Projekt „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego” realizowany przez Powiat Drawski, dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020, Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.
 
 
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona