Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Informacja z XXXIX sesji Rady Powiatu Drawskiego
06-12-2017

Informacja z XXXIX sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 06-12-2017

W dniu 01 grudnia 2017 roku odbyła się XXXIX sesja Rady Powiatu Drawskiego. Sesję prowadził Stanisław Mikołajczyk – Przewodniczący Rady Powiatu.

Podczas sesji Radni zapoznali się z informacją o stanie środowiska na obszarze województwa zachodniopomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru powiatu drawskiego, którą przedstawiła Beata Atałap- Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Koszalinie.                                                                                                            

Radni zapoznali się także z planem zimowego utrzymania dróg w administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim na lata 2017/2018, który przedstawił Zbigniew Kot – Dyrektor jednostki.                                                                                                                      

Ponadto Radni przyjęli uchwały w sprawie:

a) nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego”;

b) nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego”;

c) nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego”;

d) nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego”;

e) wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym;

f) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2017 roku;

g) przystąpienia do realizacji wspólnego zadania wraz z Gminą Złocieniec dotyczącego zadania pod nazwą „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2047Z, ul. Brzozowa w Złocieńcu”;

h) przystąpienia do realizacji wspólnego zadania wraz z Gminą Złocieniec dotyczącego zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1998Z Bobrowo – Wąsosz w km 0 + 000 - 0 + 670”;

i) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z T-Mobile Polska S.A;

j) przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Drawskiego na lata 2017 - 2022;

k) utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej;

l) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Mielenku Drawskim;

m) w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej Specjalnej w Czaplinku;

n) zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017;

o) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2017 –2035 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona