Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Razem tworzymy szkołę – drawski Samorząd Uczniowski działa
11-12-2017

Razem tworzymy szkołę – drawski Samorząd Uczniowski działa

Data wydarzenia: 11-12-2017

1 grudnia 2017 roku odbyło się zebranie organizacyjne Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pom. zainicjowane przez Dyrektor Iwonę Kucharską i Radę Samorządu Uczniowskiego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich samorządów klasowych oraz ich opiekunowie Marlena Otłowska i Joanna Pedrycz. Łącznie na spotkaniu pojawiło się 30 osób.

Głównym celem spotkania było podsumowanie trzymiesięcznej pracy Samorządu oraz ocena współpracy z pozostałymi organami szkoły. Kształtowanie postawy samorządności i przedsiębiorczości jest priorytetem szkoły. Dzięki temu młodzi ludzie stają się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej.
Relacje i sprawozdania przedstawicieli uczniów jednoznacznie wskazały na efektywność podejmowanych działań w ramach założonych harmonogramów oraz satysfakcję z uzyskiwanych rezultatów. Podczas spotkania padło kilkanaście nowych propozycji i rozwiązań, które niebawem zostaną wprowadzone w życie.
Dyrektor Iwona Kucharska przypomniała, że działanie w Samorządzie to lekcja demokracji w praktyce, odpowiedzialności i przedsiębiorczości. Dobrze działający Samorząd integruje uczniów i całą społeczność szkolną, co bezsprzecznie widać w szkole.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona