Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zarząd opiniował plany prac
12-12-2017

Zarząd opiniował plany prac

Data wydarzenia: 12-12-2017

Na dzisiejszym (12 grudnia) posiedzeniu Zarządu Powiatu Drawskiego opiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2018 rok.

Inne projekty uchwał Rady Powiatu procedowane na 166. posiedzeniu dotyczyły planów pracy Komisji Stałych, planu kontroli Komisji Rewizyjnej, wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy oraz zmian w budżecie na rok bieżący.

Ponadto rozpatrywano wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu o przesunięcie środków z zadania pozaszkolnego oraz podpisano dwa aneksy do umów, w których stroną jest Powiat Drawski. Podjęto również uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017.

Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona