Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Z A P R O S Z E N I E na XL sesję Rady Powiatu Drawskiego
15-12-2017

Z A P R O S Z E N I E na XL sesję Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 15-12-2017

Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 22 grudnia 2017 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 01 grudnia 2017
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami – druk nr 2326
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Trybuna obywatelska.
7. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w okresie między sesjami.
8. Plan pracy Rady Powiatu Drawskiego na rok 2018:
a) opinia Klubów Radnych,
b) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Drawskiego – druk nr 2305.
9. Plany pracy komisji stałych Rady Powiatu na rok 2018:
a) opinia Klubów Radnych,
b) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Drawskiego – druk nr 2306.
10. Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2018:
a) opinia Klubów Radnych,
b) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej – druk nr 2307
11. Projekt budżetu Powiatu Drawskiego na 2018 r.:
         a)  konstrukcja projektu budżetu i jego główne założenia;
         b)  wnioski Komisji Rady zgłoszone do projektu budżetu i sposób ich realizacji;
         c)  opinia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – druk nr 2330;
         d)  opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju  o projekcie budżetu;
         e)  opinie Komisji Rady Powiatu o projekcie budżetu;
         f)  opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  – druk nr 2315;
         g)  opinie Klubów Radnych;
         h) dyskusja nad projektem budżetu;
         i) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2018
             – druk nr  2235;
         j) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu  Drawskiego na lata 2018 - 2037 – druk nr 2236.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy  – druk nr 2312;
b) zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017 – druk nr 2304;
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2017 - 2035 – druk nr  2331.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Komunikaty i sprawy różne.
15. Zakończenie sesji.
 
 
Przewodniczący Rady
Stanisław Mikołajczyk
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona