Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Rada o pieniądzach
19-12-2017

Rada o pieniądzach

Data wydarzenia: 19-12-2017

Ostatnie w 2017 roku posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy odbyło się 14 grudnia w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim. Radzie przewodniczył Starosta Drawski Stanisław Kuczyński.

W czasie posiedzenia podjęte zostały uchwały zawierające pozytywną opinię w sprawie przesunięcia środków Funduszu Pracy na aktywizację zawodową w roku 2017, wstępnej propozycji podziału środków finansowych w roku 2018 na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (w tym Fundusz Pracy, Regionalny Program Operacyjny, Projekt Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój oraz inne zadania fakultatywne), zmian w zasadach przyznawania wsparcia finansowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim, wprowadzenia zmian w realizacji Programu Specjalnego „Od bierności do aktywności” realizowanego w roku 2017 i ogólnych założeń Programu Specjalnego „Nowe horyzonty – czas na zmiany” realizowanego w roku 2018.
Przedstawiono ponadto informacje dotyczące priorytetów wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2018, informacje dotyczące kierunków szkoleń organizowanych przez PUP w Drawsku Pomorskim w roku 2017 oraz sytuację na rynku pracy w powiecie drawskim.
W posiedzeniu uczestniczyli: Dyrektor PUP Henryk Andrałojć, Wicedyrektor PUP Agnieszka Kuropatnicka, pracownicy PUP oraz Członkowie Rady - Stanisław Baliński, Renata Orłowska, Edward Kot, Witold Kuwałek i Jan Szewczyk.

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona