Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Informacja z XL sesji Rady Powiatu Drawskiego
28-12-2017

Informacja z XL sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 28-12-2017

W dniu 22 grudnia 2017 roku odbyła się XL sesja Rady Powiatu Drawskiego. Sesję prowadził Stanisław Mikołajczyk – Przewodniczący Rady Powiatu.

 

Głównym tematem sesji było: podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2018. Zgodnie z przyjętym budżetem dochody Powiatu w 2018 r. zaplanowano w kwocie 79.301.600,00 zł., w tym dochody majątkowe 8.027.216,00 zł co stanowi ok. 10 % dochodów ogółem, natomiast wydatki zaplanowano w kwocie 80.301.600,00 zł. w tym wydatki majątkowe  10.715.886,50 zł. co stanowi ok. 13,0 % wydatków ogółem.

Podczas sesji Rady Powiatu Drawskiego Radni przyjęli:

  1. plan pracy Rady Powiatu Drawskiego na rok 2018;
  2. plany pracy komisji stałych Rady Powiatu na rok 2018;
  3. plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2018.

Ponadto Radni przyjęli uchwały w sprawie :

  1. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2018 – 2037;
  2. wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy:
  3. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017;
  4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2017 - 2037.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona