Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zarząd na ostatniej zmianie
29-12-2017

Zarząd na ostatniej zmianie

Data wydarzenia: 29-12-2017

W dniu dzisiejszym (29.12.2017 r.) odbyło się 170-te posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego. Uchwalono m.in. ostatnie zmiany w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017.

Zarząd podjął uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie do zawarcia umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podjęto także uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania publicznego na dostawę wyposażenia pracowni turystyczno-geograficznej oraz rysunku technicznego do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku w ramach projektu pn. „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”.
 
Ponadto Zarząd zaakceptował wniosek Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego „OPGK” o zawarcie aneksu do umowy dot. pomiaru sytuacyjnego gruntów pokrytych śródlądową wodą powierzchniową. Starosta Drawski Stanisław Kuczyński obejmie również Honorowym Patronatem „Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w Polsce na lata 2017-2021” organizowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Mając na względzie dobro mieszkańców powiatu i ważny interes społeczny Zarząd zaakceptował wniosek Szpitali Polskich S.A. o umorzenie odsetek ustawowych z tytułu nieterminowej zapłaty opłat czynszowych.
 
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona