Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Szansa na rozwój w WTZ w Czaplinku
04-01-2018

Szansa na rozwój w WTZ w Czaplinku

Data wydarzenia: 04-01-2018

Od 1 grudnia 2017r. w Czaplinku Powiat Drawski utworzył Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną. Działanie tego typu instytucji jest szansą dla osób z powiatu zagrożonych wykluczeniem społecznym czy też zawodowym. Co ciekawe, wśród uczestników są także osoby z Bornego Sulinowa, jest to więc odpowiedź na potrzeby lokalnego środowiska.

Mimo tak krótkiego czasu funkcjonowania WTZ-ów uczestnicy wraz z terapeutami przygotowali ozdoby świąteczne do kiermaszu bożonarodzeniowego w Czaplinku i pierwszą, wspólną Wigilię, która była doskonałą okazją do zacieśniania więzi społecznych.
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czaplinku czynne są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00. Dla każdego uczestnika zostaje opracowany indywidualny program rehabilitacji. Podopieczni biorą czynny udział w zajęciach organizowanych w pracowniach: rękodzieła (z elementami krawiectwa), edukacji prozawodowej i społecznej, komputerowo – poligraficznej, gospodarstwa domowego, umiejętności życia codziennego, rewalidacyjnej i stolarskiej. Dzięki temu, rozwój ich umiejętności nie ogranicza się do jednej specjalności. Każdy z instruktorów terapii zajęciowej przygotowuje zajęcia oraz prowadzi dzienniki monitorujące działalność danej pracowni.
Wszystkie pracownie dostosowane są pod względem ergonomicznym do potrzeb przebywających w nich niepełnosprawnych uczestników. Terapia prowadzona jest pod stałym i życzliwym kontaktem terapeuty z uczestnikiem. Polega ona na pokazaniu i wyjaśnieniu treści zadania. Podczas trwania zajęć terapeuta prowadzi stałą, dyskretną kontrolę nad powierzonym zadaniem, w razie potrzeby koryguje błędy i pomaga w ich rozwiązaniu. Każda z osób uczestniczących w zajęciach ma możliwość realizacji własnych pomysłów, ale przede wszystkim zdobycia nowych umiejętności.
            Profil działalności jednostki obejmuje swym zakresem rehabilitację zawodową i społeczną uczestników. Celem prowadzonej pracy terapeutycznej jest szeroko rozumiany indywidualny rozwój każdego z podopiecznych, poprawa jego zaradności osobistej i sprawności psychofizycznej, a także przygotowanie - w miarę możliwości - do samodzielnej egzystencji w społeczeństwie. Założone cele realizowane są poprzez ogólne usprawnianie, rozwój umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, naukę różnych technik terapii oraz rozwijanie podstawowych i specyficznych umiejętności zawodowych. Działania te mają na celu pomóc osobom niepełnosprawnym w podjęciu pracy zarobkowej, czy też szkoleniach zawodowych. Dla większości osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym jedyną formą pracy, w której mieliby szanse się odnaleźć, pozostaje Zakład Aktywizacji Zawodowej, którego brak na terenie powiatu drawskiego.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona