Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Kolejna Gala Talentów już wkrótce!
10-01-2018

Kolejna Gala Talentów już wkrótce!

Data wydarzenia: 10-01-2018

Na dzisiejszym (09 stycznia) posiedzeniu Zarząd Powiatu Drawskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu „Powiatowa Gala Talentów”.

Kolejna już edycja konkursu przeprowadzona zostanie w dwóch etapach, a jej finał zaplanowano na 17 kwietnia 2018 roku. Organizatorami Gali są: Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim.
Kolejny konkurs jaki postanowiono ogłosić to „Dziewczyna Akcji Eksploracyjno-Historycznej Jezioro Tajemnic 2018”. Start - w najbliższy piątek.
Ponadto podjęto decyzję o przeznaczeniu do wynajęcia dwóch nieruchomości stanowiących własność Powiatu Drawskiego. Pozostałe uchwały podjęte przez Zarząd dotyczyły zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na 2018 rok, przekazania jednostkom organizacyjnym Powiatu Drawskiego ostatecznych kwot dochodów i wydatków wynikających z uchwały budżetowej oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami do realizacji w 2018 roku.
Przyjęto sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017 oraz protokół z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Drawskiego. Rozpatrywano również wniosek o: wsparcie finansowe wyjazdu młodzieży z ZSP w Kaliszu Pomorskim na obóz szkoleniowy, wprowadzenie promocji na bilety miesięczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz wniosek o przywrócenie połączenia autobusowego na trasie Złocieniec – Wałcz.
Ponadto opiniowano dwa projekty uchwał Rady Powiatu. Pierwszy dotyczył udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych. Drugi natomiast określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona