Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Kurs operatora wózków jezdniowych zakończony 100% sukcesem
10-01-2018

Kurs operatora wózków jezdniowych zakończony 100% sukcesem

Data wydarzenia: 10-01-2018

W ramach projektu realizowanego przez Powiat Drawski pn. Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na terenie powiatu drawskiego przeprowadzono kurs kierowcy - operatora wózków jezdniowych spalinowych z mechanicznym napędem podnoszenia (tzw. wózków widłowych). Uczestnikami kursu byli uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu.

Kurs był realizowany przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim. Program kursu, uzgodniony z Departamentem Polityki Przemysłowej Ministerstwa Gospodarki, był bardzo obszerny. Zawierał wiadomości z zakresu typów stosowanych wózków jezdniowych, budowy wózka, czynności kierowcy przy obsłudze wózków oraz w czasie pracy wózkami, ładunkoznawstwa, bezpieczeństwa i higieny pracy podczas pracy na wózku i dozoru technicznego oraz zakładał ćwiczenie umiejętności praktycznych dotyczących techniki jazdy wózkiem, pobierania i transportowania ładunku, a następnie jego składowania.
Podsumowaniem kursu był egzamin zewnętrzny przeprowadzony przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego w Koszalinie. Na egzaminie uczniowie wykazali się bardzo dobrym przygotowaniem, zaprezentowanym przez poziom wiadomości i umiejętności zawodowych został pozytywnie oceniony przez egzaminatorów. Egzamin więc zakończył się sukcesem w postaci 100% zdawalności!
Uczniom ZSP w Złocieńcu - uczestnikom kursu należy pogratulować wyniku osiągniętego na egzaminie. W wyniku zdanego egzaminu uczestnicy kursu otrzymają uprawnienia kategorii II WJO. Są to uprawnienia do obsługi wszystkich rodzajów wózków podnośnikowych z wyjątkiem specjalizowanych. Warto podkreślić, że uprawnienia te są ważne na terenie Polski, a ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji umożliwia przenoszenie tych uprawnień na rynek pracy Unii Europejskiej.  
 
Biuro projektu:
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
Pl. E. Orzeszkowej 3, Drawsko Pomorskie
 
Projekt „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego” realizowany przez Powiat Drawski, dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020, Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.
 
 
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona