Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w liczbach- rok 2017
15-01-2018

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w liczbach- rok 2017

Data wydarzenia: 15-01-2018

W 2016 r. w Powiecie Drawskim Starosta Drawski Stanisław Kuczyński utworzył dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Jeden punkt znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego, drugi natomiast w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Czaplinku, przy ul. Wałeckiej 57.

W 2017 r. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Czaplinku został powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej – Fundacja TOGATUS PRO BONO ul. Warmińska 7/1 10-544 Olsztyn.
Od 1 stycznia 2017 r. nastąpiły zmiany do ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, które spowodowały rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej o kobiety w ciąży.
 
W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. udzielono ogólnie 474 porady, z czego:
 • w  Punkcie w Drawsku Pomorskim – 297 i zebrano 82 oświadczenia uprawniające do uzyskania porady prawnej,
 • w Punkcie w Czaplinku – 177 i zebrano 3 oświadczenia uprawniające do uzyskania porady prawnej.
 1. Najczęściej z poradnictwa korzystały osoby po 65 roku życia                    – 239 osób,
oraz osoby w wieku do 26 lat                                                                      - 114 osób
 1. Dziedziną prawa, z której udzielono poradnictwa w największej ilości, były sprawy z zakresu :
1)      prawa spadkowego                                                                                 - 84 osoby,
2)      dotyczące alimentów                                                                              - 69 osób,
3)      prawa cywilnego                                                                                    - 124 osoby
(z wyłączeniem spraw z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego)
4)      prawa rzeczowego                                                                                  - 37 osób,
5)      prawa pracy                                                                                            - 35 osób,
6)      prawa administracyjnego z wyjątkiem prawa podatkowego                 - 27 osób,
7)      rozwodu lub separacji…                                                                         - 37 osób,
8)      prawa rodzinnego z wyłączeniem rozwodów, separacji i alimentów     - 40 osób,
9)      prawa karnego                                                                                     - 43 osoby, itd.
 1. Najczęstszą formą udzielonej pomocy prawnej było:
1)      poinformowanie osoby uprawnionej o stanie prawnym oraz o przysługujących jej prawach i obowiązkach                                                                                                              - 388 osób,
2)      wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego                            - 364 osoby,
3)      udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma                               - 76 osób.
 1. Czas poświęcony na udzielenie pomocy prawnej to:
1)      od 15 do  30 minut                                                                                 - 141 osób,
2)      od 30 do  60 minut                                                                                 - 198 osób,
3)      powyżej 60 minut                                                                                   - 91   osób.
 1. Najczęściej z poradnictwa korzystały kobiety                                             - 145 osób,
- mężczyźni                                                                                                  - 110 osób.
 1. Przeważały osoby z wykształceniem:
1)      średnim zawodowym                                                                             - 22 osoby,
2)      podstawowym ukończonym                                                                  - 46 osób,
3)      średnim ogólnokształcącym                                                                   - 81 osób,
4)      zasadniczym zawodowym                                                                     - 84 osoby, itd.
 1. Najczęściej z pomocy korzystały osoby ze średnim
miesięcznym dochodem netto od 800 do 2599 zł                                        - 149 osób,
- poniżej 800 zł                                                                                             - 51 osób,
- bez dochodu                                                                                               - 48 osób.
 1. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby z liczbą członków
gospodarstwa domowego od 2 do 4                                                            - 175 osób,
oraz osoby samotne                                                                                      - 57 osób,
były to osoby zamieszkujące w mieście od 10 000 do 25 000
mieszkańców                                                                                                - 191 osób,
- mieście poniżej 10 000 mieszkańców                                                        - 41 osób,
i na wsi                                                                                                         - 89 osób.
 1. Liczba osób, które wyraziły zgodę na ujawnienie
ich danych zbiorczych                                                                                  - 255 osób,
osoby, które nie wyraziły zgody                                                                  - 219 osób,
 
W 2017 roku na nieodpłatną pomoc prawną wydatkowano kwotę 121.451,76 zł (na dwa punkty).
Ponadto realizując zapisy art. 9 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz.1255 ze zmianami) Starosta Drawski udostępnił na stronie internetowej Powiatu Drawskiego w  Biuletynie Informacji Publicznej (bip.powiatdrawski.pl)  następujące informacje:
1)      Dla kogo nieodpłatna pomoc?
2)    Zarządzenie w sprawie usytuowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i określenia harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
3)      Prezentacja o nieodpłatnej pomocy prawnej,
4)      Przyjęcia interesantów
5)      Informacje
Powyższe informacje są na bieżąco aktualizowane.
 
 
 
 
 

                                                         

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona