Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Będą społecznie umiejętni
22-01-2018

Będą społecznie umiejętni

Data wydarzenia: 22-01-2018

Stowarzyszenie Przyjaciół Drawska „Meander” oraz nauczyciele z Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie realizowali multiprojekt zatytułowany „Odsłony kultury dla umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami”.

Działania projektowe odbywały się od września do grudnia 2017 roku. Środki finansowe pozyskane na realizację projektu zostały wykorzystane na pięć przedsięwzięć skierowanych do podopiecznych ZPET w Bobrowie.
Zajęcia warsztatowe BUM BUM RURKI – ZABAWA Z RYTMEM  prowadzone były przez wychowawczynię Karolinę Sałagan. Przygotowując się do udziału w projekcie uczestniczyła ona w warsztatach muzycznych „Możliwości wykorzystania Bum Bum Rurek (Boomwhackers) – nauka przez zabawę” prowadzonych w Gdyni przez Dawida Gacka. Zrealizowane zajęcia miały na celu zainteresowanie i zainspirowanie uczniów artystycznymi formami wyrażania siebie poprzez muzykę. Cyklicznie odbywające się spotkania pomagały wniwelowaniu poczucia lęku i stresu związanego z wystąpieniami publicznymi,łagodzeniu uczucia nieśmiałości, dostarczeniu nowych sposobów wyrażania siebie i swoich odczuć, odczuwaniu większej pewności w działaniach grupowych, nauce współpracy z zespołem, czerpaniu radości i zadowolenia ze wspólnej zabawy przy dbałości o wzajemny szacunek, wyrozumiałość i bycie pomocnym.Uzupełnieniem działań były spotkania warsztatowe z instruktorem tańca i pedagogiem z Poznania Aleksandrą Kupczyk przebiegające pod hasłem „Rytm, muzyka, taniec”.
Uczestnikami mini-inicjatywy NA NIEBIESKO DLA AUTYZMU stały się grupy przedszkolaków z Drawska Pomorskiego i Czaplinka, którymi opiekowały się Anna Pokrzywnicka i Marta Nowak-Frankowska. Celem zajęć było przygotowanie materiałów oraz wykonanie projektu instalacji przestrzennej z otoczaków pomalowanych na niebiesko. Z kamieni zostanie ułożony reliefowy wzór, symbol serca wpisany w koło, będący odniesieniem do akcji „Na niebiesko dla autyzmu”.
Kolejne przedsięwzięcie - NAKRĘCENI było skierowane do uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum oraz klas przysposabiających do pracy ZPET. Działania przygotowywały dzieci i młodzież do podjęcia wspólnej aktywności o wysokim poziomie trudności, które polega na nakręceniu krótkometrażowego filmu. Koordynatorki projektu to wychowawczynie Renata Zwierzyńska oraz Emilia Komorowska. W trakcie jego realizacji uczniowie mogli przyjrzeć się pracy specjalistów pracujących w regionalnej telewizji TVP Szczecin – instytucji wspierającej inicjatywę – i zobaczyć, jak tworzy się profesjonalne filmy krótkometrażowe, a także poznać tajniki kina, dzięki wizycie w złocienieckim kinie „Mewa” i spotkaniu z jego operatorem Mateuszem Jakszukiem.
Działania realizujące założenia TERAPII PRZEZ TANIEC przybrały formę serii zajęć choreoterapeutycznych, z wykorzystaniem worków do tańca, prowadzonych przez Agnieszkę Wiśniewską.Służyły one stymulowaniu rozwoju dziecka, pobudzaniu aktywności ruchowej, twórczej i niewerbalnej, rozwijaniu umiejętności komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, poprawie organizacji i integralności ruchu jako bezpiecznemu sposobowi wyrażania uczuć, odreagowywaniu napięć oraz negatywnych przeżyć. Dostarczanie radości, satysfakcji, wyzwolenie pozytywnych emocji, obniżenie napięcia oraz przyniesienie odprężenia sprzyjało rozbudzaniu wrażliwości muzycznej, kształtowaniu wrażliwości słuchowej, zrytmizowaniu organizmu dziecka, a także poprawie postawy ciała.
Ostatnia z inicjatyw SŁONECZNA GALERIA toseria warsztatów o charakterze artystyczno-technicznym, których celem było zaprojektowanie i wykonanie galerii prac plastycznych z wykorzystaniem drewna. Zostały one przygotowane przez wychowawcę Bożenę Matulewicz z myślą o uczniach trzeciego etapu nauczania, którzy wykazują zainteresowania tą dziedziną aktywności oraz czerpią zadowolenie z faktu tworzenia. Założeniem projektu było oparcie zajęć na naturalnej ciekawości uczestników i eksperymentowaniu z różnymi formami drewna, a jego finalny efekt to Słoneczna Galeria, która prezentowana będzie między innymi w Złocienieckim Ośrodku Kultury. Twórcze spotkania służyły aktywnemu uczestniczeniu wychowanków w różnych formach życia społecznego i kulturalnego.
Program Edukacja Kulturowa dla Umiejętności Społecznych jest jednym z dwóch partnerów, którzy wspomagali Stowarzyszeniu „Meander” w realizacji tego projektu. Drugim partnerem jest LGD „Partnerstwo Drawy”, które sfinansowało działania za sprawą programu „Działaj lokalnie”. Nad całością projektu czuwała Magdalena Mejger-Krasucka.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona