Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zarząd o większych inwestycjach
29-01-2018

Zarząd o większych inwestycjach

Data wydarzenia: 29-01-2018

W dniu dzisiejszym odbyło się 174. posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego. Istotnym elementem posiedzenia było przyjęcie informacji dotyczącej większych inwestycji planowanych przez różne podmioty na terenie powiatu drawskiego.

W omawianym zestawieniu znalazły się m.in. budowa budynku handlowego HOSSO z infrastrukturą przy ul. Złocienieckiej w Drawsku Pomorskim, budowa stacji bazowych telefonii komórkowych, budowa farm fotowoltaicznych, budowa kompleksu domków turystycznych na trenie gminy Złocieniec i wiele innych. Zarząd przyjął także informację z pracy Wydziału Architektoniczno-Budowlanego za rok ubiegły.
Ponadto dyskutowano nad planowanymi i trwającymi przetargami, które realizuje obecnie Powiat Drawski. Jak się okazuje, w samym tylko styczniu br. jest ich więcej, niż w całym ubiegłym roku. Taki stan związany jest m.in. z realizacją różnorodnych przedsięwzięć w ramach kontraktu samorządowego oraz inwestycji własnych powiatu. Zarząd przyjął także informację na temat analizy badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym. Rozpatrywano też wniosek Gminy Ostrowice o umorzenie odsetek za nieterminowe opłaty za wydane decyzje drogowe.
Podjęto trzy uchwały. Pierwsza dotyczyła zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom., druga - zmian w budżecie Powiatu Drawskiego, natomiast trzecia - upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Drawskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 2018.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).
 

 

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona