Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

O Ostrowicach na Konwencie
01-02-2018

O Ostrowicach na Konwencie

Data wydarzenia: 01-02-2018

Sytuacja gminy Ostrowice to jeden z głównych tematów wczorajszego (31.01.2018r.) Konwentu Starosty, Burmistrzów i Wójtów. Konwent odbył się w siedzibie Starostwa Powiatowego pod przewodnictwem Starosty Drawskiego Stanisława Kuczyńskiego.

Kwestię realizacji zadań drogowych na terenie naszego powiatu omówił Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Zbigniew Kot. Omawiane kwestie dotyczyły m.in. inwestycji zrealizowanych w roku ubiegłym, bieżącego utrzymania dróg, a także planowanych inwestycji na terenie powiatu drawskiego.                                                                                                                                 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Henryk Andrałojć wraz z Zastępcą Agnieszką Kuropatnicką przestawili informacje dotyczące sytuacji na rynku pracy, realizacji programu specjalnego oraz wydatkowanych środków na aktywizację zawodową. Ponadto, poruszono kwestie związane ze wspólną realizacją zadań promocyjnych. Analizowano możliwości dofinansowania zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz sprzętu i wyposażenia pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim. Ponadto omawiano kwestie związane z dotacjami dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
Kolejnym punktem posiedzenia było omówienie realizacji Kontraktu Samorządowego oraz umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.                                                   
Kierownik MGOPS w Złocieńcu Grażyna Buczek omówiła temat związany z noclegownią i schroniskiem dla bezdomnych na terenie powiatu drawskiego, natomiast Komendant Straży Miejskiej w Złocieńcu Paweł Kajtaniak mówił o możliwości uruchomienia schroniska dla zwierząt.   
Na konwencie obecni byli m.in. Wicestarosta Jacek Kozłowski, Etatowy Członek Zarządu Janusz Garbacz, Burmistrzowie: Marek Tobiszewski, Krzysztof Zacharzewski, Adam Kośmider, Tomasz Kołtun, Wójt Jan Szewczyk, Przewodniczący Rad Miejskich i Gminnych: Ireneusz Gendek, Wacław Mierzejewski, Mirosław Kacianowski, Zbigniew Chołuj, Andrzej Kaczorkiewicz, Komendant Powiatowy PSP Paweł Dymecki, Skarbnik Powiatu Irena Osoś, Sekretarz Powiatu Jacek Brzozowski, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Agnieszka Brzeźniakiewicz.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona