Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Drawskie liceum ramię w ramię z wojskiem
05-02-2018

Drawskie liceum ramię w ramię z wojskiem

Data wydarzenia: 05-02-2018

W Sali Tradycji Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko Dowódca Jednostki płk Marek Gmurski oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim Iwona Kucharska podpisali 29 stycznia 2018 roku porozumienie o współpracy.

Główną intencją takiego działania jest patriotyczne i proobronne wychowanie młodzieży, kultywowanie i upowszechnianie tradycji i historycznego dorobku Wojska Polskiego oraz organizowanie wspólnych przedsięwzięć o charakterze wojskowym i patriotycznym.
W ramach współpracy, oprócz realizacji zadań statutowych szkoły, w roku szkolnym 2018/2019 Liceum w Drawsku Pomorskim planuje ruszyć z naborem do klasy mundurowej.
Współpraca jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi stanowi ważny element działalności Sił Zbrojnych RP. Celem takiej kooperacji jest angażowanie społeczeństwa w działania na rzecz obronności państwa oraz edukacja obronna społeczeństwa – szczególnie młodzieży. Dokumentem potwierdzającym rozwijanie stałego współdziałania pomiędzy jednostką wojskową, a partnerem społecznym jest porozumienie o współpracy.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona