Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Komisja wyjechała na Warsztat
14-02-2018

Komisja wyjechała na Warsztat

Data wydarzenia: 14-02-2018

W dniu 12 lutego 2018 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty Rady Powiatu Drawskiego. Komisja wizytowała Warsztat Terapii Zajęciowej w Czaplinku.

Po placówce oprowadzał członków Komisji Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie Krystian Ignacak oraz kierownik Warsztatu Justyna Łuczak.
Miejsce, w którym odbyła posiedzenie Komisja Oświaty, nie zostało wybrane przypadkowo. Od 1 grudnia 2017 r. działa tam bowiem Warsztat Terapii Zajęciowej w Czaplinku. Komisja Oświaty po raz pierwszy miała okazję zobaczyć jak i w jakich warunkach funkcjonuje ta jednostka.
Od 2016 r. Zarząd Powiatu Drawskiego, przy akceptacji Rady Powiatu, podejmował  działania, których celem było zagospodarowanie wolnych przestrzeni w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Czaplinku. Niż demograficzny oraz regres kształcenia zawodowego spowodowały, iż w dużym obiekcie przeznaczonym na prowadzenie zajęć praktycznej nauki zawodu, większość pomieszczeń nie była wykorzystywana.
We wrześniu 2016 r. do budynku wprowadziły się przedszkolaki. Powiat Drawski utworzył, za zgodą władz Gminy Czaplinek, które przekazały swoje zadanie powiatowi, Przedszkole Specjalne. Już po kilku miesiącach działalności konieczne było powiększenie przedszkola ze względu na duże zapotrzebowanie na tego typu placówkę. 1 września 2017 r. przecięto wstęgę do nowych sal, a przedszkole powiększyło się o dwie nowe grupy.
Równolegle trwały prace związane z przygotowaniem zupełnie nowej jednostki, której dotychczas brakowało na terenie powiatu drawskiego – Warsztatu Terapii Zajęciowej. Zadaniem WTZ jest stworzenie dorosłym osobom niepełnosprawnym, które są niezdolne do podjęcia pracy, możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia Na utworzenie Warsztatu Powiat uzyskał dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 490 tys. zł, a całkowity koszt utworzenia Warsztatu wyniósł 652 tysiące złotych. Już 1 grudnia 2017 r. uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czaplinku rozpoczęli zajęcia w siedmiu pracowniach - m.in. komputerowo-poligraficznej, stolarskiej, edukacji prozawodowej i społecznej, umiejętności życia codziennego, rękodzieła.
Komisja obradowała w składzie: Piotr Jurski – Przewodniczący Komisji, Stanisław Kuczyński i Wojciech Chmiel – członkowie.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona