Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Sytuacja szkół w powiecie – ZSP Złocieniec (cz. 2)
16-02-2018

Sytuacja szkół w powiecie – ZSP Złocieniec (cz. 2)

Data wydarzenia: 16-02-2018

W złocienieckiej szkole średniej w siedemnaście lat ubyło prawie ośmiuset uczniów – ich liczba spadła trzy i pół - krotnie.

  • Wraz z młodzieżą zniknęła niemal połowa etatów nauczycielskich.
  • Na jednego ucznia przypada obecnie prawie 15 metrów kwadratowych powierzchni.
  • Trend demograficzny nadal jest malejący i w przyszłych latach trudno spodziewać się poprawy.
  • Kwota subwencji przypadająca na tę szkołę wyniesie zaledwie ok. 1,7 mln złotych, w stosunku do 4,5 mln z czasów prosperity (uwzględniając inflację).
 
Jak wskazano w pierwszej części artykułu, prowadzone przez Powiat Drawski szkoły ponadgimnazjalne – zawodowe, technika oraz licea utrzymują się z subwencji oświatowej. Szkoła „ma płacone” przez państwo określoną kwotę za każdego ucznia. Z tej kwoty musi sfinansować płace nauczycieli i kadry niepedagogicznej (to zdecydowana większość kosztów), ich szkoleń, zakup pomocy naukowych oraz wyposażenia, zajęcia pozalekcyjne, czy utrzymanie budynków. W rzeczywistości jednak subwencja jest zbyt mała, a samorządy w całej Polsce nieustannie dokładają do szkół, rezygnując z innych przedsięwzięć.
 
LICZBA UCZNIÓW W ZŁOCIEŃCU SPADA
Przyczyny są podobne, jak w innych szkołach: zapaść demograficzna spowodowana malejącą liczbą urodzeń oraz spadająca rekrutacja. Choć szkoła pracuje nad poprawą warunków, infrastrukturą i wizerunkiem, a także wdraża nowoczesne metody nauczania, dzieci ze Złocieńca coraz częściej wybierają inne miasta. Niejednokrotnie są to duże ośrodki miejskie, z dala od powiatu drawskiego.
Taki wyjazd jest najgorszym rozwiązaniem z perspektywy finansowania szkół w Powiecie Drawskim. Dlaczego? Subwencja oświatowa przychodzi na konto powiatu i tam jest rozdzielana pomiędzy konkretne placówki. Gdyby uczeń zamiast Złocieńca wybrał inną miejscowość w obrębie naszego powiatu, np. Drawsko Pomorskie, nie pomniejszyłoby to puli, jaką dysponuje powiat. Zawsze istniałaby możliwość zbilansowania placówek z jednego finansowego „worka”. Gdy jednak uczeń stąd trafia np. do Koszalina, czy Szczecina, wówczas pieniądze na jego naukę płyną z Warszawy właśnie tam. Takie zjawisko oczywiście obniża szanse edukacyjne osób pozostających na miejscu. Zaczyna brakować na lepsze pomoce naukowe, czy motywację i szkolenie kadry.
Poniższy wykres obrazuje spadek liczby uczniów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu. Najwięcej uczniów było tam w roku szkolnym 2000/2001. Siedemnaście lat temu w szkolnych ławach siedziały aż 1104 osoby. Obecnie uczniów jest 312. W tym czasie ubyło niemal ośmiuset uczniów (792!). Trend demograficzny nadal jest malejący i w przyszłych latach trudno spodziewać się poprawy.
 
 
BAZA LOKALOWA, NAUCZYCIELE
Na początku tego wieku uczniowie ze Złocieńca mieli do dyspozycji jeden budynek szkolny przy ul. ul. Okrzei (2695 m2) oraz internat przy ul. ul. 1-szej Dywizji Wojska Polskiego.
Na jednego ucznia przypadało 2,44 m2 powierzchni, na której prowadzono zajęcia edukacyjne (bez internatu). Na jeden etat nauczycielski przypadało 27 uczniów (26,9).
 
 
Na koniec 2017 roku na jeden etat nauczycielski przypada nieco ponad połowa tamtego stanu, bo 15 uczniów(dokładnie 14,8) oraz aż 14,89 m2 powierzchni na jednego ucznia, czyli ok. sześciokrotnie więcej. Na ten wskaźnik wpływ ma wybudowanie w międzyczasie hali sportowej, na której odbywają się zajęcia z wychowania fizycznego. Pozostałe szkoły prowadzone przez powiat drawski mają hale o starszym rodowodzie.
Oba budynki mają powierzchnię 2695 m2 + 1952 m2 = 4647 m2. W internacie, który na potrzeby tego tekstu nie jest liczony jako powierzchnia zajęć edukacyjnych, mieszka obecnie 13 uczniów, choć maksymalnie mogło w nim nocować aż 100 osób.
Aby nie marnować powierzchni (którą przecież i tak trzeba ogrzać, konserwować i zapłacić za to pracownikom), powiat wprowadził do budynku inne jednostki. Obecnie internat zajmuje jedną kondygnację, a cały obiekt wykorzystywany jest w pełni przez nowo powołane instytucje.
 
PIENIĄDZE
Skutki finansowe spadku liczby uczniów z maksymalnego stanu 1104, do 312 obecnie, są niestety opłakane. Kwota subwencji przyznana na 2001 rok wynosiła 3 186 359 zł.
Przy uwzględnieniu inflacji byłoby to przy obecnych wartościach ponad 4,5 miliona zł (4 578 646 zł). Niestety, uczniów jest tak mało, że w 2018 roku kwota subwencji przypadająca na tę szkołę wyniesie zaledwie ok. 1,7 mln złotych (dokładnie 1 786 933 zł).
 
 
 Koszty utrzymania szkoły w 2018 roku w takim stanie, w jakim jest obecnie, oszacowano na kwotę 2.341.200 zł. Oznacza to, że w budżecie powiatu trzeba znaleźć dodatkowe środki w wysokości 554 tysiące zł. Oczywiście oznacza to kolejne trudne decyzje i poszukiwanie źródeł środków finansowych w innych paragrafach budżetu.
Starosta Drawski
Stanisław Kuczyński
C.D.N.

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona