Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w liczbach – styczeń 2018 r.
20-02-2018

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w liczbach – styczeń 2018 r.

Data wydarzenia: 20-02-2018

W 2016 r. w Powiecie Drawskim Starosta Drawski Stanisław Kuczyński utworzył dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Jeden punkt znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego, drugi natomiast w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Czaplinku, przy ul. Wałeckiej 57.

W 2018 r. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Czaplinku został ponownie powierzony do prowadzenia  organizacji pozarządowej – Fundacja TOGATUS PRO BONO, ul. Warmińska 7/1, 10 – 544 Olsztyn.
Od 1 stycznia 2017 r. nastąpiły zmiany do ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, które spowodowały rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej o kobiety w ciąży.
 
W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 stycznia 2018 r. udzielono ogólnie 35 porad, z czego :
 • w  Punkcie w Drawsku Pomorskim – 19 porad i zebrano 2 oświadczenia uprawniające do uzyskania porady prawnej,
 • w Punkcie w Czaplinku – 16 porad  i nie zebrano  oświadczeń uprawniających do uzyskania porady prawnej.
 1. Najczęściej z poradnictwa korzystały osoby po 65 roku życia                     - 19 osób,
  oraz osoby w  wieku  do 26 lat                                                                 - 10 osób.
 2. Dziedziną prawa, z której udzielono poradnictwa w największej ilości, były sprawy z zakresu :
1)      prawa spadkowego                                                                                 - 5 osób,
2)      dotyczące alimentów                                                                              - 11 osób,
3)      prawa cywilnego                                                                                    - 4 osoby
(z wyłączeniem spraw z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego)
4)      prawa rzeczowego                                                                                  - 1 osoba,
5)      prawa pracy                                                                                            - 1 osoba,
6)      prawa administracyjnego z wyjątkiem prawa podatkowego                 - 1 osoba,
7)      rozwodu, separacji…                                                                              - 0 osób
8)      prawa rodzinnego, z wyłączeniem rozwodów, separacji i alimentów    - 4 osoby
9)      prawa karnego                                                                                        -5 osób, itd.
 1. Najczęstszą formą udzielonej pomocy prawnej było:
1)      poinformowanie osoby uprawnionej o stanie prawnym oraz o przysługujących jej prawach i obowiązkach                                                                                              - 32 osoby,
2)      wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego                            - 27 osób,
3)      udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma                               - 2 osoby.
 1. Czas poświęcony na udzielenie pomocy prawnej to:
1)      od 15 do  30 minut                                                                                 - 20 osób,
2)      od 30 do  60 minut                                                                                 - 21 osób,
3)      powyżej 60 minut                                                                                   - 2 osoby.
 1. Najczęściej z poradnictwa korzystały kobiety                                           - 9 osób,
- mężczyźni                                                                                                    - 5 osób,
 1. Przeważały osoby z wykształceniem:
1)      podstawowym ukończonym                                                                  - 1 osoba,
2)      średnim ogólnokształcącym                                                                   - 3 osoby,
3)      zasadniczym zawodowym                                                                     - 4 osoby,
 1. Najczęściej z pomocy korzystały osoby ze średnim
miesięcznym dochodem netto od 800 do 2599 zł,                                      - 11 osób,
- poniżej 800 zł                                                                                             - 2 osoby,
- bez dochodu                                                                                               - 1 osoba
 1. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby z liczbą członków
gospodarstwa domowego od 2 do 4                                                            - 8 osób
oraz osoby samotne                                                                                      - 5 osób,
były to osoby zamieszkujące w mieście od 10 000 – 25 000
mieszkańców                                                                                                - 9  osób
i na wsi                                                                                                         - 3 osoby.
 1. Liczba osób, które wyraziły zgodę na ujawnienie
ich danych zbiorczych                                                                                  - 14 osób,
- osoby, które nie wyraziły zgody                                                                - 21 osób,
 
W styczniu 2018 roku na nieodpłatną pomoc prawną wydatkowano kwotę 10.361,69 zł (na dwa punkty).
Ponadto realizując zapisy art. 9 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz.1255 ze zmianami) Starosta Drawski udostępnił na stronie internetowej Powiatu Drawskiego w  Biuletynie Informacji Publicznej (bip.powiatdrawski.pl)  następujące informacje:
1)      Dla kogo nieodpłatna pomoc?
2)     Zarządzenie w sprawie usytuowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i określenia harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
3)      Prezentacja o nieodpłatnej pomocy prawnej,
4)      Przyjęcia interesantów,
5)      Informacje
Powyższe informacje są na bieżąco aktualizowane.
 
 
 
                                                  
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona