Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Rada po raz pierwszy
22-02-2018

Rada po raz pierwszy

Data wydarzenia: 22-02-2018

Pierwsze w 2018 roku posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy odbyło się 21 lutego w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim. Radzie przewodniczył Starosta Drawski Stanisław Kuczyński.

W czasie posiedzenia podjęto uchwały zawierające pozytywną opinię w sprawie utworzenia nowych kierunków kształcenia tj. lakiernik i mechanik motocyklowy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim, wstępnej propozycji podziału środków finansowych w roku 2018 na realizację fakultatywnych zadań urzędu, propozycji zmian środków Funduszu Pracy na aktywizację zawodową w roku 2018, wprowadzenia zmian w realizacji Programu Specjalnego „Nowe horyzonty – czas na zmiany” realizowanego w roku 2018 oraz planowanych kierunków szkoleń organizowanych przez PUP w roku 2018.
Podjęto również uchwały zawierające pozytywną opinię w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski w tej sprawie złożyły Dom Pomocy Społecznej w Darskowie oraz Zespół Placówek Edukacyjno–Terapeutycznych w Bobrowie.
Przedstawiono ponadto informacje dotyczące ogólnej sytuacji na rynku pracy na koniec 2017 roku oraz zbiorcze zestawienie środków wydatkowanych przez PUP na aktywizację zawodową osób uprawnionych z Powiatu Drawskiego na koniec 2017 roku.
W posiedzeniu uczestniczyli: Dyrektor PUP Henryk Andrałojć, Wicedyrektor PUP Agnieszka Kuropatnicka, Naczelnik Wydziału Edukacji Izabela Krężołek, pracownicy PUP, Członkowie Rady - Renata Orłowska, Edward Kot, Witold Kuwałek, Piotr Skrzypczak, Piotr Płażalski i Jan Szewczyk oraz zaproszeni goście –Wicedyrektor ZSP Małgorzata Jasyk iWicedyrektor PCKZiU Andrzej Połoński.

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona