Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Akademia Morska w Szczecinie – kierunek przyszłość
22-02-2018

Akademia Morska w Szczecinie – kierunek przyszłość

Data wydarzenia: 22-02-2018

W dniu 19.02.2018 r. klasa pierwsza Technikum Informatycznego w Kaliszu Pomorskim uczestniczyła w Dniu Otwartym Akademii Morskiej w Szczecinie, uczelni, której patronatem objęci są kaliscy informatycy.

Opiekunami uczniów byli Barbara Tuziak i Andrzej Kowalewski. Program wizyty na uczelni był bardzo bogaty i ciekawy. Uczniowie zapoznali się z bazą dydaktyczną i profilem studiów na Wydziale Nawigacyjnym, Wydziale Mechanicznym, Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym i Wydziale Transportu.
Na Wydziale Nawigacyjnym zobaczyli symulator nawigacyjno - manewrowy, zapoznali się z nawigacyjnym systemem wspomagania decyzji wykorzystującym mapy elektroniczne z danymi o ruchu i pozycji jednostki. Mieli okazję obsługiwać terminal odwzorowujący terminal gazowy w Świnoujściu. Na symulatorze żeglugi śródlądowej sterowali na mostku kapitańskim jednostkami śródlądowymi  (barkami). W laboratorium wirtualnej rzeczywistości doświadczyli używanych obecnie technik przechwytywania ruchu i mapowania człowieka do wirtualnego świata. Zapoznali się również z morskimi radarami nawigacyjnymi.
Na Wydziale Mechanicznym na symulatorze siłowni okrętowej umożliwiono im wirtualne prowadzenie czynności operacyjnych podczas obsługi silnika okrętowego. Uczniowie ćwiczyli projektowanie oraz zarządzanie procesem paletyzacji. W odwiedzonym laboratorium działają roboty przemysłowe firmy Kawasaki oraz Epson.
Udział w Dniu Otwartym Akademii Morskiej w Szczecinie przyniósł uczniom kaliskiego Technikum wiele nowych doświadczeń i wrażeń. Umożliwił bliższe zapoznanie się z bazą dydaktyczną i pracowniami, z których w niedalekiej przyszłości w ramach współpracy z Akademią Morską będą korzystać.
Dziękujemy władzom Uczelni za zaproszenie na Dzień Otwarty oraz jej pracownikom, a szczególnie dr inż. Łukaszowi Nozdrzykowskiemu oraz dr inż. Grzegorzowi Stępniowi za gościnne przyjęcie, profesjonalne przygotowanie zajęć i prezentacji dla uczniów.
 

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona