Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Dzień otwarty w ZPE-T w Bobrowie
27-02-2018

Dzień otwarty w ZPE-T w Bobrowie

Data wydarzenia: 27-02-2018

W czwartek 22 lutego br., w Drawsku Pomorskim przy ul. Seminaryjnej 2 zorganizowano Dzień Otwarty Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie. Placówka od lat dostosowuje organizację pracy do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

ZPE-T w Drawsku Pomorskim tworzą: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum oraz szkoła przysposabiająca do pracy. Zorganizowany dzień otwarty był okazją do zaprezentowania bazy lokalowej i dydaktycznej rodzicom uczniów i lokalnej społeczności, a także do zaprezentowania warunków i metod pracy stosowanych w Placówce. W „Dniu” uczestniczyli również przedstawiciele władz powiatu - Starosta Drawski Stanisław Kuczyński i Etatowy Członek Zarządu Powiatu Janusz Garbacz.
            Dyrektor ZPE-T w Bobrowie, nauczyciele, terapeuci oraz uczniowie prezentowali ofertę w formie pokazów, warsztatów, prezentacji multimedialnej. Zainteresowani mogli zadawać pytania, podjąć próbę ćwiczeń z zakresu: dogoterapii, sensoplastyki, zajęć muzycznych, logopedii, zajęć rewalidacyjnych i integracji sensorycznej. Organizatorzy stworzyli również okazję do rozmów z Dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim Wiolettą Kubik oraz ze szkolnym pedagogiem i psychologiem. Goście uczestniczyli w comiesięcznym apelu wychowawczym, podczas którego podsumowano wyniki w nauce, frekwencję i zachowanie za styczeń i luty.
Starosta osobiście wręczył Certyfikat projektu „Migowe bajeczki zaczarowanej skrzyneczki”, w której uczestniczyły klasy I – IV Szkoły Podstawowej. Wyróżnionym uczniom wręczono pamiątkowe medale i słodycze.
            Dzień Otwarty ZPE-T Bobrowo stał się nie tylko tradycją, ale okazją do zapoznania z funkcjonowaniem Placówki i rozmów z pracującymi tam terapeutami. Już dziś zapraszamy na kolejne edycje!
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona