Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Sięgnąć po laur
07-03-2018

Sięgnąć po laur

Data wydarzenia: 07-03-2018

Dziewiątego kwietnia odbędzie się finał XI Powiatowej Olimpiady Zdrowia. O jej ogłoszeniu na dzisiejszym (07.03.2018r.) 179 posiedzeniu zdecydował Zarządu Powiatu Drawskiego.

Organizatorem Powiatowej Olimpiady Zdrowia jest Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim we współpracy z Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim. Olimpiada adresowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Drawskiego. Jej celem jest kształtowanie wśród młodzieży świadomości, że zdrowie jest nadrzędną wartością każdego człowieka, motywowanie do zdobywania i poszerzania wiedzy o zdrowiu, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia, zdobywanie umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej i promocja zdrowia w środowisku lokalnym.
Ponadto, Zarząd przyjął informację na temat przebiegu postępowań dotyczących nieprawidłowości w Domu Pomocy Społecznej w Darskowie oraz podjął decyzję w sprawie wezwania do zapłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości Powiatu Drawskiego. Ponadto wyrażono zgodę na odpłatne przekazanie do stacji demontażu pojazdów pojazdu marki Volkswagen Golf, który zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Drawsku Pom. stał się własnością Powiatu Drawskiego. Przyjęto również projekt odpowiedzi na pismo Burmistrza Czaplinka w sprawie utworzenia w tym mieście zamiejscowych stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu oraz rozpatrzono wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pom. o dofinansowanie Powiatowego Konkursu Matematycznego „Supermatematyk”. Zarząd zaopiniował uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego.
Podjęto również uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia terminu przerwy w pracy Przedszkola Specjalnego w Drawsku Pom. wchodzącego w skład Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie w roku szkolnym 2017/2018 oraz w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona