Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Program w konsultacjach
19-03-2018

Program w konsultacjach

Data wydarzenia: 19-03-2018

W dniu 9 marca 2018 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim odbyły się konsultacje w sprawie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020.

W spotkaniu uczestniczyli: Etatowy Członek Zarządu Powiatu Drawskiego Janusz Garbacz, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, kierownicy,  pracownicy socjalni oraz asystenci miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej, kuratorzy sądowi i pracownicy Centrum. Program konsultowany był również przez rodziny zastępcze.
Zaproszeni goście nie wnieśli uwag i zastrzeżeń do projektu programu. Na spotkaniu dyskutowane były również inne problemy wynikające z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, m.in. na temat pogłębienia współpracy w zakresie wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona