Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Od września dwa nowe kierunki kształcenia
28-03-2018

Od września dwa nowe kierunki kształcenia

Data wydarzenia: 28-03-2018

W dniu dzisiejszym (28 marca) odbyło się sto osiemdziesiąte drugie posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego w bieżącej kadencji. Jego istotnym elementem było podjęcie dwóch uchwał w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie nowych kierunków kształcenia zawodowego.

Od września 2018 roku w Branżowej Szkole I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim uczniowie będą mieli możliwość kształcenia się jako lakiernik i mechanik motocyklowy. Część teoretyczna realizowana będzie w szkole, natomiast praktyczna - w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
Przyznano również środki finansowe na realizację godzin z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku. Kolejnym punktem dzisiejszego posiedzenia było przyjęcie protokołu z prac komisji konkursowych w sprawie oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku, a następnie podjęcie uchwały w sprawie wyboru ww. ofert wraz z określeniem wysokości przyznanych dotacji.
Podjęto również uchwałę w sprawie przyznania stypendiów za wysokie wyniki sportowe oraz uchwałę w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2017 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Drawskiego.
Ponadto Zarząd przyjął sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Drawsku Pomorskim za 2017 roki zatwierdził wyniki przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa wyposażenia pracowni turystyczno-geograficznej oraz rysunku technicznego do ZSP w Czaplinku” realizowanego w ramach Kontraktu Samorządowego.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona