Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Pomorze Zachodnie rajem dla Społeczników
29-03-2018

Pomorze Zachodnie rajem dla Społeczników

Data wydarzenia: 29-03-2018

Rozpoczęła się druga edycja Programu Społecznik. Program Społecznik 2018 to ulepszona, innowacyjna formuła programu regrantingowego, podzielonego na 2 filary tj. Program Społecznik – Konkurs na Mikrodotacje i Program Społecznik – Budżet Obywatelski.

Pierwszy filar to kontynuacja Programu zrealizowanego w 2017 r., czyli przeprowadzenie naboru wniosków na mikrodotacje, w którym wnioskodawcy będą mogli się starać o 3 tys. zł na realizację oddolnych inicjatyw.
Drugi filar to innowacyjna forma budżetu obywatelskiego, w ramach którego mieszkańcy regionu będą mogli w głosowaniu wybrać najlepszą inicjatywę obywatelską do 10 tys. zł.
Podtrzymany został odformalizowany charakter Programu, umożliwiający sięganie po środki nie tylko podmiotom posiadającym osobowość prawną - organizacjom pozarządowym, ale również współpracującym z nimi grupom nieformalnym.
CELE PROGRAMU SPOŁECZNIK
 • wspieranie i upowszechnianie otwartych i aktywnych postaw obywatelskich,
 • uwrażliwianie na potrzeby najbliższego otoczenia,
 • wspieranie i promowanie wolontariatu, w celu budowy tożsamości i spójności społecznej,
 • „transfer” dobrych praktyk i doświadczeń do innych subregionów Programu,
 • zaangażowanie obywateli w proces decydowania o kierunkach współpracy i rozwoju regionu.
 
NOWOŚĆ! Nabór wniosków na mikrodotacje i inicjatywy obywatelskie prowadzony będzie przy wykorzystaniu generatora wniosków Witkac.pl 
Nabór rozpocznie się 3 kwietnia 2018 r.
 
Finansowanie PROGRAMU SPOŁECZNIK
Marszałek przeznaczył z budżetu województwa kwotę  3 000 000 złotych z podziałem na:
 • dofinansowanie ok. 500 działań zrealizowanych w ramach mikrodotacji w kwocie do 3 tys. zł
 • dofinansowanie ok. 150 inicjatyw obywatelskich o charakterze powiatowym i regionalnym w kwocie do 10 tys. zł
Kto ocenia wnioski?
Wnioski złożone na mikrodotacje zaopiniuje Komisja Oceny Wniosków składająca się m.in. z:
 •  przedstawicieli Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego,
 • przedstawicieli różnych środowisk, w tym samorządów lokalnych i ekspertów,
 • przedstawicieli Operatora
Wnioski złożone na inicjatywy obywatelskie poddawane będą ocenie poprzez elektroniczne głosowanie mieszkańców województwa.
 
Termin realizacji PROGRAMU SPOŁECZNIK
 •  program ma charakter jednoroczny,
 • realizacja Programu SPOŁECZNIK: od 1 marca do 31 grudnia 2018,
 • realizacja mikrodotacji i inicjatyw w ramach Programu SPOŁECZNIK: od 1 czerwca do 31 października 2018
 
Operator
Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Przemysłowa 8
75-216 Koszalin
kontakt
bospolecznik2018@karrsa.pl
spolecznik2018@karrsa.pl
tel. 94 341 63 30

Wszelkie informacje o realizacji Programu Społecznik 2018 znajdują się również na:
 • stronie internetowej Operatora - Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A www.karrsa.pl w zakładce SPOŁECZNIK,
 • stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, tj.:  www.wzp.pl  w zakładce Program SPOŁECZNIK
 
 
Źródło:

http://www.wws.wzp.pl/program-spolecznik/pomorze-zachodnie-rajem-dla-spolecznikow-startuje-program-spolecznik-2018

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona