Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Inwestycje górą
04-04-2018

Inwestycje górą

Data wydarzenia: 04-04-2018

W dniu dzisiejszym (04.04.2018 r.) odbyły się aż dwa posiedzenia Zarządu Powiatu Drawskiego. Drugie z nich dotyczyło zatwierdzenia wyników trzech postępowań o udzielenie zamówień publicznych powyżej 30 000 euro dla zadań realizowanych na terenie powiatu drawskiego.

Na pierwszym z dzisiejszych posiedzeń Zarząd podjął dwie uchwały dotyczące wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych. Ponadto Zarząd zaakceptował wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie terminu usunięcia uchybień w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pom.
Drugie z posiedzeń Zarządu odbyło się już po kilku godzinach. Poświęcone zostało wyłącznie przedsięwzięciom i inwestycjom planowanym w ramach Kontraktu Samorządowego. Zarząd zaaprobował trzy wnioski Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych o zatwierdzenie wyników przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia powyżej 30 000 euro. W związku z powyższym
Zarząd podjął następujące uchwały: w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla uczniów w ramach projektu pn.: Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego- Kurs dla kandydatów na pilotów wycieczek krajowych i zagranicznych”; w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn. „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla uczniów w ramach projektu pn.: Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego” oraz uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn. „Zakup, dostawa wraz z montażem i uruchomieniem wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do pracowni gastronomicznych” w ramach projektów pn. „Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych, „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej”, Działanie 8.9 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestników w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktu Samorządowego”.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta) i Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu).
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona