Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w liczbach – I kwartał 2018 r.
18-04-2018

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w liczbach – I kwartał 2018 r.

Data wydarzenia: 18-04-2018

W 2016 r. w Powiecie Drawskim Starosta Drawski Stanisław Kuczyński utworzył dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Jeden punkt znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego, drugi natomiast w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Czaplinku, przy ul. Wałeckiej 57.

W 2018 r. podobnie jak w 2017 r. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Czaplinku został powierzony do prowadzenia  organizacji pozarządowej – Fundacja TOGATUS PRO BONO, ul. Warmińska 7/1, 10 – 544 Olsztyn.
Od 1 stycznia 2017 r. nastąpiły zmiany do ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, które spowodowały rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej o kobiety w ciąży.
 
W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r. udzielono ogólnie 111 porad, z czego :
 • w  Punkcie w Drawsku Pomorskim – 70 porad i zebrano 7 oświadczeń uprawniających do uzyskania porady prawnej,
 • w Punkcie w Czaplinku – 41 porad  i nie zebrano  oświadczeń uprawniających do uzyskania porady prawnej.
 1. Najczęściej z poradnictwa korzystały osoby po 65 roku życia - 59 osób,
  oraz osoby w  wieku  do 26 lat - 31 osób.
 2. Dziedziną prawa, z której udzielono poradnictwa w największej ilości, były  sprawy z zakresu :
1)      prawa rodzinnego, z wyłączeniem rozwodów, separacji i alimentów - 6 osób,
2)      rozwodu lub separacji - 2 osoby,
3)      alimentów - 24 osoby,
4)      prawa pracy - 4 osoby,
5)      prawa cywilnego - 24 osoby
(z wyłączeniem spraw z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego)
6)      prawa rzeczowego - 6 osób,
7)      prawa spadkowego - 19 osób,
8)      ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej  - 14 osób,
9)      prawa administracyjnego z wyjątkiem prawa podatkowego  - 6 osób,
10)  prawa karnego  - 11 osób,
11)  prawa podatkowego  - 5 osób,
12)  Inne  - 12 osób.
 1. Najczęstszą formą udzielonej pomocy prawnej było:
1)      poinformowanie osoby uprawnionej o stanie prawnym oraz o przysługujących jej prawach i obowiązkach  - 96 osoby,
2)      wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego  - 87 osoby,
3)      udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma  - 7 osób.
 1. Czas poświęcony na udzielenie pomocy prawnej to:
1)      poniżej 15 minut  - 17 osób,
2)      od 15 do  30 minut  - 46 osób,
3)      od 30 do  60 minut  - 41 osób,
4)      powyżej 60 minut - 7 osób.
 1. Najczęściej z poradnictwa korzystały kobiety oraz  - 28 osób,
- mężczyźni - 28 osób,
 
 
 1. Przeważały osoby z wykształceniem:
1)      średnim zawodowym  - 11 osób,
2)      średnie ogólnokształcące  - 8 osób,
3)      zasadniczym zawodowym - 17 osób,
4)      gimnazjalne - 9 osób,
5)      podstawowe ukończone - 6 osób.
 1. Najczęściej z pomocy korzystały osoby ze średnim
miesięcznym dochodem netto od 800 do 2599 zł - 42 osoby,
- poniżej 800 zł - 8 osób,
- bez dochodu  - 6 osób
 1. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby z liczbą członków
gospodarstwa domowego od 2 do 4  - 39 osób
oraz osoby samotne  - 12 osób,
były to osoby zamieszkujące w mieście od 10 000 – 25 000 mieszkańców  - 29  osób
i na wsi  - 12 osób.
 1. Liczba osób, które wyraziły zgodę na ujawnienie ich danych zbiorczych  - 56 osób,
- osoby, które nie wyraziły zgody - 55 osób,
 
W I kwartale 2018 roku na nieodpłatną pomoc prawną wydatkowano kwotę 30.603,31 zł (na dwa punkty).
Ponadto realizując zapisy art. 9 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz.1255 ze zmianami) Starosta Drawski udostępnił na stronie internetowej Powiatu Drawskiego w  Biuletynie Informacji Publicznej (bip.powiatdrawski.pl)  następujące informacje:
1)      Dla kogo nieodpłatna pomoc?
2)     Zarządzenie w sprawie usytuowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i określenia harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
3)      Prezentacja o nieodpłatnej pomocy prawnej,
4)      Przyjęcia interesantów,
5)      Informacje
Powyższe informacje są na bieżąco aktualizowane.

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona