Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Pospawają w Złocieńcu
20-04-2018

Pospawają w Złocieńcu

Data wydarzenia: 20-04-2018

Kurs Spawanie metodą MAG i TIG dla uczniów ZSP w Złocieńcu rozpoczęty.

8 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu zdobywa wiedzę i umiejętności pod okiem instruktorów z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim. Kurs jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i jest jednym z wielu zadań, jakie są realizowane w ramach Kontraktu Samorządowego Strefy Centralnej.
Uczniowie w szkole uczą się np. w zawodzie stolarz, sprzedawca, lakiernik, natomiast na kursie zdobędą dodatkowe kwalifikacje zawodowe, wysoko cenione przez lokalnych i ponadlokalnych pracodawców. Dzięki temu ich wejście na rynek pracy po ukończeniu szkoły będzie miało bardzo wysokie prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu w postaci atrakcyjnych warunków pracy i płacy.
Kurs trwa 270 godzin i prowadzony jest przez wykwalifikowanych nauczycieli w pracowni spawalnictwa PCKZiU - dobrze wyposażonej w nowoczesne urządzenia spawalnicze. Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym. Uczeń, który uzyska wynik pozytywny na egzaminie otrzyma Książeczkę Spawacza. Kwalifikacje opisane w Książeczce Spawacza mogą być przenoszone na rynek pracy krajów należących do Unii Europejskiej i z Unią stowarzyszonych.
Biuro projektu:
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
Pl. E. Orzeszkowej 3, Drawsko Pomorskie
 
Koordynatorzy Merytoryczni w ZSP w Złocieńcu
Beata Miszewska-Kozłowska i Grażyna Wanecka
 
 
Projekt „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego” 
realizowany przez Powiat Drawski,
dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020,
Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.
 
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona