Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Rower za wiedzę
26-04-2018

Rower za wiedzę

Data wydarzenia: 26-04-2018

Na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu Powiatu Drawskiego podjęto uchwałę w sprawie organizacji Konkursu Wiedzy o Powiecie Drawskim.

Zostanie on przeprowadzony podczas Parafialnego Festynu Rodzinnego w dniu 03.05.2018 roku w Kaliszu Pomorskim. Główna nagroda w konkursie to rower.
Podjęto również uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Drawski oraz uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok bieżący. Ponadto opiniowano projekt uchwały Rady Powiatu dotyczący regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski. Rozpatrywano też wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu o przyznanie dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz wniosek Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie o przyznanie patronatu i wsparcie finansowe imprezy „Czaplineckie Szuwary”.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona