Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Kolejne inwestycje Powiatu Drawskiego
10-05-2018

Kolejne inwestycje Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 10-05-2018

Na dzisiejszym (10 maja) posiedzeniu Zarządu Powiatu podjęto dwie uchwały dotyczące wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Pierwszy z przetargów dotyczy kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Domu Pomocy Społecznej w Darskowie. Drugi natomiast dostawy wyposażenia pracowni komputerowej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim, realizowanego w ramach Kontraktu Samorządowego.
Ponadto podjęto uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu „Smak Powiatu Drawskiego”, organizacji Konkursu Wiedzy o Powiecie Drawskim, zmian w budżecie Powiatu Drawskiego oraz przejęcia na rzecz Powiatu Drawskiego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa.
Opiniowano również projekty uchwał, które będą rozpatrywane na najbliższej sesji Rady Powiatu Drawskiego. Podpisano umowę na wytworzenie i dostarczenie dokumentów komunikacyjnych oraz przyjęto informację zbiorową na temat działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w okresie letnim na obszarze powiatu drawskiego.
Ponadto rozpatrywano złożoną w trybie pozakonkursowym ofertę na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządową, dwa wnioski Stowarzyszeń o zmianę harmonogramu realizacji zadania publicznego oraz wniosek o przystąpienie do współorganizacji z gminą Wierzchowo przedsięwzięcia pn. „Święto Wody”.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona