Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zawiadomienie o XLV sesji Rady Powiatu Drawskiego
11-05-2018

Zawiadomienie o XLV sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 11-05-2018

Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 18 maja 2018 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Powiatu odbytej w dniu 20.04.2018 r.
 4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami– druk nr 2649.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
 6. Trybuna obywatelska.
 7. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w okresie między sesjami.
 8. Ocena przygotowania do sezonu turystycznego pod względem bezpieczeństwa publicznego – druk nr  2639, 2640, 2641, 2642, 2643.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

  a) rozpatrzenia skargi  na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim - druk nr 2615;

  b) wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Lasów Państwowych Nadleśnictwa Borne Sulinowo nieruchomości stanowiących własność Powiatu Drawskiego – druk nr 2617;

  c) szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Drawskiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organów do tego uprawnionych – druk nr 2622;

  d) zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018 – druk nr 2621.

 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 11. Sprawy rolnictwa w Powiecie Drawskim – godz. 10.15.

         a) gospodarka i obrót ziemią na terenie powiatu drawskiego,

         b) przebieg płatności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na obszarach wiejskich,

         c) informacja z działalności Terenowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Drawsku Pom.,

         d) dyskusja.

   12. Komunikaty i sprawy różne.

   13. Zakończenie sesji. 

                                                                                                                  

Przewodniczący Rady

Stanisław Mikołajczyk

                        

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona