Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

To już kolejny rodzaj pomocy dla rodzin
11-05-2018

To już kolejny rodzaj pomocy dla rodzin

Data wydarzenia: 11-05-2018

Powiat Drawski włączył się w realizację rządowego programu „Za życiem”. Oznacza to dodatkowe zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęcia specjalistyczne dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Dotacja z Ministerstwa Edukacji na ten cel to 1,3 mln zł. Pracę w różnych formach zatrudnienia będzie miało od 13 do 16 nowych osób oraz dotychczasowi specjaliści zatrudnieni w Zespole Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie.  Zajęcia w ramach projektu odbywają się w następujących miejscach: Czaplinek – ul. Wałecka 57, Bobrowo 7, Drawsko Pomorskie - ul. Seminaryjna 2. W najbliższym czasie także mieszkańcy Kalisza Pomorskiego będą mieli możliwość skorzystania z różnorodnych form pracy z dzieckiem.
ZPET w Bobrowie pełni funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno - Rehabilitacyjno – Opiekuńczego. W ramach porozumienia zawartego między Ministerstwem Edukacji Narodowej i Powiatem Drawskim, jednostka ta została wyznaczona do realizacji zadań programu.
Pomoc skierowana jest do dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od urodzenia do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia. W ramach programu w roku 2018 na zajęcia specjalistyczne przeznaczonych jest 4160 godzin, natomiast w roku 2019- 4680 godzin. W roku 2020 będzie to 5720 godzin, zaś w roku 2021 – 5720 godzin.
Program skierowany jest dla dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od urodzenia do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia. Celem programu jest zapewnienie dziecku z niepełnosprawnością lub zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie, dostępu do aktywnej pomocy ze strony Państwa poprzez udzielenie interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki.
Zainteresowanie dodatkowymi zajęciami jest naprawdę duże, co pokazuje jak wielka była potrzeba jego powstania.  Na chwilę obecną ze specjalistycznych zajęć korzysta około 70 dzieci.
Maksymalny tygodniowy wymiar zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, które ośrodek może zorganizować dla dzieci objętych programem „Za życiem” wynosi 5 godzin tygodniowo.
Swoją wiedzą i doświadczeniem rodziców oraz dzieci wspierać będą: fizjoterapeuci, specjaliści od gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej, logopedzi, pedagodzy oraz oligofrenopedagodzy, psycholodzy, dogoterapeuci.
W ramach projektu rodzic będzie miał także szansę skorzystania z konsultacji lekarskiej, tak aby najtrafniej rozpoznać potrzeby swojego dziecka oraz uzyskać wiedzę na temat jego rozwoju.
Projekt realizowany będzie do końca 2021 roku. Zapisy oraz kwalifikacja do projektu będą możliwe na każdym etapie jego trwania. Zajęcia są bezpłatne.
Informacje na temat kwalifikacji, rodzaju zajęć oraz założeń projektu „Za życiem” udzielane są pod numerem tel. 94 367 1463.
 

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona