Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Pomoc finansowa dla Gminy Ostrowice
16-05-2018

Pomoc finansowa dla Gminy Ostrowice

Data wydarzenia: 16-05-2018

W dniu dzisiejszym (16 maja) odbyło się 192. posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego. Jego istotnym elementem było zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Drawskiego w sprawie udzielenia pomocy dla Gminy Ostrowice.

Pomoc finansowa przeznaczona będzie na remont elewacji strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Worowie oraz remont elewacji strażnicy, posadzki, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowicach. Zwróciła się o nią Komisarz Rządowa dla Gminy Ostrowice Agnieszka Wróblewska.

Rozpatrywano również wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim o wsparcie finansowe Jubileuszu 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego oraz wniosek Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Ostrowicach o dofinansowanie Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka. Przyjęto też projekt odpowiedzi na zapytanie Radnego zgłoszone na sesji.

Ponadto podjęto szereg uchwał Zarządu, w tym uchwałę w sprawie wystąpienia do Wojewody Zachodniopomorskiego o zwrócenie się z wnioskiem do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o nadanie znaczenia obronnego dla drogi powiatowej, powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora MOW w Czaplinku, zmian w budżecie Powiatu Drawskiego, a także  uchwałę o zmianie uchwały w sprawie zasad grupowania operacji gospodarczych istotnych dla prawidłowości sporządzania sprawozdań finansowych, budżetowych lub innych określonych w odrębnych przepisach do stosowania w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pom. oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Drawskiego, inspekcjach i strażach oraz zmiany Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim.

Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona