Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Rolnicy na sesji
22-05-2018

Rolnicy na sesji

Data wydarzenia: 22-05-2018

W dniu 18 maja 2018 roku odbyła się XLV sesja Rady Powiatu Drawskiego. Wiodącym tematem posiedzenia były sprawy rolnictwa w powiecie.

Sesję prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Drawskiego Stanisław Mikołajczyk. Ze względu poruszaną tematykę, najwięcej spośród uczestników związanych było z sektorem rolniczym. Na sesji obecna była m.in. Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Emilia Niemyt, Wiceprezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie i Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Lech Bany, zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Przemysław Jurczyk, zastępca Dyrektora Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Dariusz Kłos, Kierownik Wydziału Kształtowania Ustroju Rolnego i Gospodarowania Zasobem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Ośrodka Terenowego w Koszalinie Piotr Chmielowicz, Kierownik Terenowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Drawsku Pom. Wojciech Kucharski, Kierownik Biura Powiatowego w Złocieńcu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Joanna Chojnacka, członkowie Powiatu Drawskiego Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej oraz rolnicy z Powiatu Drawskiego.

     Po przedstawieniu przez Starostę Drawskiego Stanisława Kuczyńskiego informacji z pracy Zarządu Powiatu, Rada Podjęła uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim,wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Lasów Państwowych Nadleśnictwa Borne Sulinowo nieruchomości stanowiących własność Powiatu Drawskiego, szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Drawskiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organów do tego uprawnionych,zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018 orazudzielenia pomocy finansowej dla Gminy Ostrowice.

 W wiodącej części sesji Radni oraz goście zapoznali się z informacją na temat gospodarki i obrotu ziemią na terenie powiatu drawskiego, informacją z działalności Terenowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Drawsku Pom. oraz informacją o działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biura Powiatowego w Złocieńcu.

    Radni zapoznali się również z informacją o działaniach w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w okresie letnim w roku 2018 na obszarze powiatu drawskiego.

               

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona