Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Szkolenie dla straży i konkurs na Dyrektora
23-05-2018

Szkolenie dla straży i konkurs na Dyrektora

Data wydarzenia: 23-05-2018

W dniu dzisiejszym tj. 23 maja odbyło się 193. posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego w bieżącej kadencji. Jego istotnym elementem było podjęcie decyzji o pokryciu kosztów udziału strażaków w szkoleniu „Technika gaszenia pożarów wewnątrz budynku”.

W ramach szkolenia zostaną zorganizowane ćwiczenia w specjalistycznym trenażerze pożarowym, w których weźmie udział grupa 30 strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu drawskiego.
Na dzisiejszym posiedzeniu podjęto szereg uchwał, a tym uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim, ustalenia stawki dotacji na jednego ucznia/wychowanka dla niepublicznych placówek oświatowych oraz szkół o uprawnieniach szkół publicznych, organizacji Konkursu Wiedzy o Powiecie Drawskim, dwie uchwały w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej, a także dwie uchwały zmieniające uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwa Powiatowego.
Rozpatrywano również wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie o utworzenie stanowiska III Wicedyrektora oraz przyjęto projekt odpowiedzi na Apel Rady Gminy Wierzchowo. Zarząd zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Ostrowice lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu, stanowiącego własność Powiatu Drawskiego.
Ponadto rozpatrywano dwa wnioski o zatwierdzenie wyników przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 30 000 euro i podjęto związane z tym uchwały.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona