Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Rośnie popularność Konkursu wiedzy o Powiecie
06-06-2018

Rośnie popularność Konkursu wiedzy o Powiecie

Data wydarzenia: 06-06-2018

W dniu dzisiejszym, tj. 06 czerwca odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego w bieżącej kadencji. Jego istotnym elementem było rozpatrzenie wniosku Rady Parafialnej Parafii pw. Św. Pawła Apostoła w Drawsku Pomorskim o włączenie się we współorganizację V Festynu Parafialnego.

Festyn odbędzie się 17 czerwca 2018 roku w Drawsku Pomorskim. W ramach współorganizacji zostanie przeprowadzony Konkurs wiedzy o Powiecie Drawskim. Główną nagrodą będzie rower.
Na dzisiejszym posiedzeniu przyjęto projekt odpowiedzi na wnioski Komisji Rewizyjnej oraz interpelację.
Opiniowano również projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Czaplinek nieruchomości stanowiących własność Powiatu Drawskiego oraz projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2018-2035.
Ponadto rozpatrywano dwa wnioski o zatwierdzenie wyników procedury o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 30 000 euro i podjęto dwie uchwały z tym związane. Pierwsza z nich dotyczyła zadania pn. „Dostawa wyposażenia pracowni komputerowej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim” realizowanego w ramach Kontraktu Samorządowego. Druga natomiast dotyczyła zadania pn. „Wykonanie modernizacji części pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku przy ulicy Grunwaldzkiej 1 i Parkowej 2”.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona