Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

„Dookoła świata” z Kontraktu
11-06-2018

„Dookoła świata” z Kontraktu

Data wydarzenia: 11-06-2018

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim, uczący się w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych biorą udział w kursie kulinarnym Dookoła świata.

Program kursu obejmuje 50 godzin zajęć dydaktycznych, głównie o charakterze praktycznym. Zajęcia pogrupowano na 10 tematycznych modułów. Każdy 5- godzinny moduł jest poświęcony wybranej kuchni narodów świata. W trakcie takiego modułu uczniowie poznają uwarunkowania kulturowe kształtujące specyfikę danej kuchni narodowej i uczą się sporządzania typowych dla takiej kuchni potraw.
Uczniowie poznali i przygotowywali już potrawy kuchni meksykańskiej, włoskiej, węgierskiej, greckiej oraz francuskiej. Na kolejnych zajęciach uczyć się będą kuchni indyjskiej, tajskiej, japońskiej, amerykańskiej oraz meksykańskiej.
Kurs prowadzony jest przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim. Prowadzą go nauczyciele Monika Gołąb i Zbigniew Juchnik
Kurs jest realizowany w ramach projektu o nazwie „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”.
 
Biuro projektu:
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
Pl. E. Orzeszkowej 3, Drawsko Pomorskie
 
 
 
Projekt „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego” realizowany przez Powiat Drawski, dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020, Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona