Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zarząd zajął stanowisko w sprawie suszy
13-06-2018

Zarząd zajął stanowisko w sprawie suszy

Data wydarzenia: 13-06-2018

W dniu dzisiejszym tj. 13 czerwca, Zarząd Powiatu Drawskiego mając na uwadze dobro mieszkańców Powiatu Drawskiego, na swoim posiedzeniu zajął stanowisko w sprawie suszy.

Zarząd w swoim stanowisku zwrócił uwagę na trudną sytuację w rolnictwie na terach gmin Powiatu Drawskiego spowodowaną brakiem opadów atmosferycznych. Wysoka temperatura, suche wiatry, brak opadów oraz niska bonitacja gleb pogłębiają niesprzyjający bilans wodny w uprawach polowych, powodując efekt wysychania zbóż ozimych i jarych.
Powyższe czynniki skłoniły Zarząd do wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Zachodniopomorskiego o podjęcie działań pomocowych mających na celu rozwiązanie tej trudnej sytuacji.
Ponadto, Zarząd na swoim sto dziewięćdziesiątym szóstym posiedzeniu opiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie oraz projekt zarządzenia  w sprawie wprowadzenia zmian w Rozkładzie Jazdy na świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie powiatu drawskiego, łobeskiego i świdwińskiego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec Sp. z o.o.
Przyjęto również wzór umowy licencji na korzystanie z Logo oraz Nazwy – „Jezioro Tajemnic”, aneks do umowy na wytwarzanie i dostarczanie tablic rejestracyjnych w roku 2018 oraz aneks do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Podjęto uchwałę w sprawie organizacji kolejnego Konkursu Wiedzy o Powiecie Drawskim.
Ponadto na dzisiejszym posiedzeniu omawiano kwestię dotyczącą kontynuacji umów medialnych.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona