Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Drawa wylała na ćwiczeniach
18-06-2018

Drawa wylała na ćwiczeniach

Data wydarzenia: 18-06-2018

W dniu 15 czerwca 2018 roku na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zorganizowane zostały ćwiczenia ratownicze dla sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z terenu powiatu drawskiego, wałeckiego i choszczeńskiego.

W trakcie ćwiczeń na miejscu obecny był Starosta Drawski Stanisław Kuczyński. W manewrach udział brało 14 zastępów straży pożarnej – łącznie 56 osób.
Ćwiczenia przeprowadzono na podstawie dyspozycji, jaką poszczególne Stanowiska Kierowania Komendantów Powiatowych PSP otrzymały ze Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. Zgodnie z nią, wszystkie wytypowane siły i środki stawiły się na terenie KP PSP w Drawsku Pomorskim do godziny 11.30.
Założenie ćwiczeń dotyczyło zagrożenia powodziowego spowodowanego gwałtownym wezbraniem wody w Rzece Drawa. W wyniku wezbrania doszło do przelewania się wody przez naturalne wały przeciwpowodziowe. Woda wdarła się na teren miasta, w wyniku czego zagrożonych było 150 osób, z czego 50 wymagało natychmiastowej ewakuacji. Wody wezbraniowe stwarzały również zagrożenie dla obiektu infrastruktury krytycznej, jakim jest szpital. W związku ze zjawiskiem powodzi na znacznym terenie miasta odcięty został dostęp do energii elektrycznej. Szpital, by móc normalnie funkcjonować, uruchomił zasilanie awaryjne z agregatów prądotwórczych, jednakże napływająca woda zaczęła zagrażać obiektowi, w którym umiejscowione są agregaty i istniała pilna potrzeba wypompowywania wody. Dodatkowo, w wyniku zalania znacznego obszaru, doszło do skażenia środowiska substancją ropopochodną, która przemieszczała się wraz z falą wezbraniową. O sytuacji powiadomione zostały Gminny oraz Powiatowy Zespół reagowania Kryzysowego, których przedstawiciele przybyli na miejsce zdarzenia.
Teren akcji podzielony został na 4 odcinki bojowe, którym przypisano zadania:
I odcinek bojowy – układanie wałów przeciwpowodziowych;
II odcinek bojowy – ewakuacja zagrożonych mieszkańców;
III odcinek bojowy – pompowanie wody z zagrożonego obiektu infrastruktury krytycznej;
IV odcinek bojowy – ograniczenie a następnie usunięcie zagrożenia chemicznego i ekologicznego na Rzece Drawie.
  
 st. kpt. mgr inż. Andrzej Podolak, Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona