Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Forum dla przedsiębiorców
20-06-2018

Forum dla przedsiębiorców

Data wydarzenia: 20-06-2018

Szanowni Państwo! Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku serdecznie zaprasza wszystkich Przedsiębiorców na szkolenie pn.: „FORUM dla Przedsiębiorców „ Jak się rozwinąć? – wspieranie rozwoju TWOJEJ FIRMY z wykorzystaniem Funduszy Europejskich”, które odbędzie się 26 czerwca br. w godz. 10:00 – 15:00, w Krono Design Center, ul. Pilska 2, Szczecinek, sala nr 6 (budynek Politechniki Koszalińskiej).

 
Podczas szkolenia zostaną  zaprezentowane dostępne możliwości finansowania i wsparcia dla  przedsiębiorców oraz pracodawców w zakresie:
-        dofinansowania do 80% na szkolenia certyfikowane /kursy zawodowe/ studia podyplomowe dla pracodawców i ich pracowników;
-        dofinansowania do 55% na inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne,
czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do stworzenia trwałych miejsc  pracy dla przedsiębiorstw usługowych i produkcyjnych;
-        omówienia nowego instrumentu wsparcia dla inwestycji w ramach rządowego programu Polska Strefa Inwestycji – zachęty i zwolnienia podatkowe
dla przedsiębiorców;
-        ulgi  na działalność badawczo – rozwojową;
-        dofinansowania w 50% na Granty na doradztwo czyli działania wspierające inwestycje w proces innowacji w przedsiębiorstwie w zakresie: transferu technologii,  tworzenia i realizacji strategii ochrony własności intelektualnej w MŚP, kojarzenia partnerów gospodarczych i jednostek naukowych do współpracy w zakresie B+R,
w tym wsparcie w tworzeniu konsorcjów naukowo–przemysłowych, (projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania, certyfikacja zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno–pomiarowej
lub kwalifikacji personelu w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług),wdrażania ekoinnowacji i efektywności zasobów, opracowania strategii ekspansji na rynki zagraniczne.
-        finansowania innowacyjnych  przedsięwzięć w ramach programu Horyzont 2020;
-        przedstawienia oferty Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w zakresie wsparcia działalności firmy – szukanie nowych rynków zbytu za granicą.
Szkolenie skierowane jest do wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem środków rozwój własnej firmy i podniesieni kwalifikacji siebie  i swoich pracowników.
Prowadzone będzie przez:
-        Pana Bartosza Świtałę  – Zastępcę Kierownika Zespołu ds. Promocji i Pozyskiwania Inwestorów  Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku;
-        Pana Krzysztofa Wojtowicza – Partner Associate w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte na region Gdańsk-Szczecin;
-        Pana Krzysztofa Bałkowskiego – Doradcę  Przedsiębiorcy Zachodniopomorskiej  Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie;
-        Panią Samantę UłybinDoradcę  Przedsiębiorcy Zachodniopomorskiej  Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie;
-        Panią Katarzynę Bartkowiak – przedstawiciela Regionalne Centrum Innowacji
i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznnego
w Szczecinie;
-        Panią Magdalenę Woźniak-Miszewską – przedstawiciela Urząd Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporteró.
-        Panią Małgorzatę Kucharską-Kazirod – Specjalistę ds. Funduszy Europejskich Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Szczecinku;
-        Panią Joannę Radomską – Specjalistę ds. Funduszy Europejskich Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Szczecinku.
Udział w spotkaniu  jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały edukacyjne. Planowane zakończenie - godz. 15:00.
Uprzejmie prosimy o telefoniczne (tel. 94 372 92 50 lub tel./fax. 94 372 92 47)
lub elektroniczne (
e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl) potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 25.06.2018 r. do godz. 10:00.
Informujemy, iż niniejsze spotkanie jest kolejnym z cyklu spotkań i szkoleń organizowanych przez LPI Szczecinek dla mieszkańców powiatu drawskiego, szczecineckiego, świdwińskiego oraz wałeckiego. Wszystkie informacje o aktualnie prowadzonych spotkaniach informacyjnych, konferencjach
czy szkoleniach można uzyskać śledząc następujące strony internetowe: www.funduszeeuropejskie.gov.pl lub www.rpo.wzp.pl w zakładce: Weź udział w konferencjach
i szkoleniach.
Organizator spotkania informacyjnego: 
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku
Ul. Warcisława IV 16
78 – 400 Szczecinek
Tel.: 94 372 92 50 lub 94 372 92 47, e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl
Zaprasza zespół LPI:
Małgorzata Kucharska - Kazirod
Joanna Radomska
Katarzyna Śmiechowska 
 
Do pobrania:
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona