Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

W wysokim standardzie. Tutaj będą szkoleni zawodowcy!
21-06-2018

W wysokim standardzie. Tutaj będą szkoleni zawodowcy!

Data wydarzenia: 21-06-2018

We wtorek 19 czerwca 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie pracowni technologii gastronomicznej w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ulicy Wałeckiej w Czaplinku.

 
Pracownia została wyposażona w sprzęt gastronomiczny, sprzęt komputerowy, meble, piec konwekcyjno-parowy. Znajduje się w niej 10 nowych stanowisk uczniowskich. Na bazie tej pracowni uczniowie mogą odbywać praktyczną naukę zawodu oraz kursy i szkolenia. Dotychczas zainwestowano tam ponad 640 000 zł.
Pracownia sfinansowana została z projektów Kontraktu Samorządowego Strefa Centralna dla Powiatu Drawskiego: Działanie 9.9 „Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego” oraz Działanie 8.9 „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”.
Uroczystego otwarcia tej nowoczesnej pracowni dokonał Starosta Drawski Stanisław Kuczyński, wraz z Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Ryszardem Mićko i współpracownikami. Całość inwestycji od strony merytorycznej i technicznej nadzorował Kierownik Projektu Mirosław Szulist, który wraz z Wydziałem Inwestycji i Zamówień Publicznych odpowiada za koordynację Kontraktu Samorządowego Strefa Centralna. Na otwarciu obecni byli także Dyrektor PCKZiU Mirosław Piłatowski oraz Naczelnik Wydziału Edukacji Izabela Krężołek.
 
Biuro projektów:
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
Pl. E. Orzeszkowej 3, Drawsko Pomorskie
 
Projekt „Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego” realizowany przez Powiat Drawski, dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020, Działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.
 
 
 
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona