Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Przyszłe rodziny będą przygotowane
25-06-2018

Przyszłe rodziny będą przygotowane

Data wydarzenia: 25-06-2018

W dniach 20 i 21 czerwca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim odbyło się szkolenie uzupełniające dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla osób pełniących już ww. funkcje.

Szkolenie obejmowało różnorodne bloki tematyczne. Dotyczyły one specyfiki funkcjonowania rodzin zastępczych zawodowych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego; metod postępowania z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania i trudności w funkcjonowaniu społecznym; doskonalenia umiejętności opiekuńczych, umiejętności radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi oraz pokonywania trudności związanych z kompensacją opóźnień rozwojowych dziecka; metod i technik stosowanych w pokonywaniu przez dziecko niepowodzeń szkolnych oraz metod przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.
Szkolenie przeprowadzone zostało przez certyfikowanych trenerów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim, Panie Agnieszkę Kobryś i Adrianę Pieprzak, na podstawie programu „Szkoła dla rodzin zastępczych”.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona