Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Pomóż dziecku, wybierz ZPET
26-06-2018

Pomóż dziecku, wybierz ZPET

Data wydarzenia: 26-06-2018

Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowe pełni funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno –Rehabilitacyjno – Opiekuńczego Powiatu Drawskiego. 25 czerwca 2018 r. uroczystego przytwierdzenia tablicy informującej o tym fakcie dokonał Starosta Drawski Stanisław Kuczyński oraz Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych Krystian Ignacak.

Dzięki realizacji programu rządowego „Za życiem” oferta palcówki poszerzyła się o dodatkowe zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęcia specjalistyczne dla dzieci objętych tą formą terapii i rehabilitacji.  Program „Za życiem” skierowany jest do dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, od urodzenia do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.
Do podstawowych zadań Ośrodka należy: udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom; organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka.
Zajęcia w ramach programu odbywają się w Czaplinku przy ulicy Wałeckiej 57, w Drawsku Pomorskim przy ulicy Seminaryjnej 2 oraz w Bobrowie. W najbliższym czasie także mieszkańcy Kalisza Pomorskiego będą mieli możliwość skorzystania z różnorodnych form pracy z dzieckiem.
W skład zespołu specjalistów wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym oraz inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka i jego środowiska rodzinnego. Swoją wiedzą i doświadczeniem rodziców oraz dzieci wspierać będą: fizjoterapeuci, specjaliści od gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, logopedzi, pedagodzy oraz oligofrenopedagodzy, psychologowie, dogoterapeuci, lekarz.
W ramach projektu rodzic będzie miał także szansę skorzystania z konsultacji lekarskiej, tak aby najtrafniej rozpoznać potrzeby swojego dziecka oraz uzyskać wiedzę na temat jego rozwoju.
Projekt realizowany będzie do końca 2021 roku. Zapisy oraz kwalifikacja do projektu będą możliwe na każdym etapie jego trwania. Zajęcia są bezpłatne.
Informacje na temat kwalifikacji, rodzaju zajęć oraz założeń projektu „Za życiem” udzielane są pod nr tel. 94 36 714 63.
 
Zapraszamy!
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona