Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Kolejne instalacje fotowoltaiczne
06-07-2018

Kolejne instalacje fotowoltaiczne

Data wydarzenia: 06-07-2018

W dniu wczorajszym, tj. 05 lipca odbyło się 201. posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego w bieżącej kadencji. Jego istotnym elementem było wyrażenie zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach wybranych budynków użyteczności publicznej w Powiecie Drawskim”.

W ramach zadania zostanie utworzonych 7 instalacji fotowoltaicznych. Jego celem jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w źródłach pozyskiwania energii ogółem, a tym samym spadek zanieczyszczenia powietrza i wzrost wykorzystywania OZE w Powiecie Drawskim.
Ponadto podjęto uchwałę: dotyczącą wydania opinii w sprawie nadania kategorii dróg gminnych, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy – Ośrodka Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Drawsku Pomorskim oraz uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego.
Omawiano również wyniki rekrutacji w szkołach ponadgimnazjalnych oraz analizowano satysfakcję klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym.
Opiniowano również projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze powiatu drawskiego.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona